برای گرفتن نمره خوب در بخش اول اسپکینگ آزمون آیلتس چه کار باید بکنید؟

برای گرفتن نمره خوب در بخش اول اسپکینگ آزمون آیلتس چه کار باید بکنید؟

بیشتر مواقع به داوطلبان آزمون آیلتس پیشنهاد می شود که در بخش اسپیکینگ آنقدر به صحبت های خودشان ادامه دهند تا اینکه ممتحن حرف آنها قطع کند تا به این ترتیب مطمئن باشند که به هیچ وجه کم حرف نزدند. ولی باید موضوعی را با شما مطرح کنم. این استراتژی باعث می شود که در نظر ممتحن شما یک فردی به نظر بیاید که تسلط کافی به آزمون ندارد. چرا؟ چون یک فرد مسلط می داند که جوابش چیست و به اندازه همین جواب با تسلط و با استفاده از کلمات و حروف ربط مناسب منظور خود را می رساند.

در نظر گرفتن این امر بخصوص در بخش 1 اسپیکینگ آزمون آیلتس بسیار مهم است. زیرا این بخش بیشتر برای آرام شدن و آماده شدن  شما برای بخش های جدی تر آزمون اسپیکینگ طراحی شده است. البته اشتباه نکنید در این بخش به شما نمره اختصاص داده می شود و اهمیت دارد ولی برای اینکه ممتحن در مورد مهارت اسپیکینگ شما نظر بدهد، به بخش ها ی2 و 3 نیز نیاز خواهد داشت.

بخش 1 اسپیکینگ آزمون آیلتس نسبت به بخش های دیگر کوتاه تر است و سوالاتی که از شما می شود بیشتر در مورد زندگی روزمره شما خواهد بود. و اما این سوال برای شما پیش می آید که حالا باید جواب های کوتاه بدهید یا بلند و مفصل.

در جواب به این سوال باید بگویم هیچ کدام. سعی کنید پاسخ های شما نه خیلی کوتاه باشند نه خیلی بلند و مفصل.

در این قسمت در مورد خانواده شغل ،علایق شما می پرسند پس لازم نیست که به اندازه 2 دقیقه صحبت کنید. ولی از جواب های تک کلمه ای استفاده نکنید. اگر جواب شما فقط یک جمله با یک clause  است (I’m from Iran) به نظر جواب شما خیلی کوتاه است. از طرف دیگری اگر جواب شما بیشتر از 3 جمله شود، پاسخ شما خیلی بلند است. بهترین چیزی مابین این دو است.

موضوع مهمی که این جا مطرح است بلندی یا کوتاهی پاسخ شما نیست بلکه ساختار جواب های شما ست که خیلی مهم هستند. در ادامه مطلب راه حل هایی برای بهتر شدن جواب های شما پیشنهاد می شود. در این قسمت جواب های نه چندان خوب را با پاسخ های کوتاه مشخص کرده ام و جواب هایی که ممتحن را تحت تاثیر می گذارد را با پاسخ بهتر.

 

نظرات شما :

شما خیلی راحت می توانید جواب بهتری در این بخش داشته باشید ، اگر احساس یا نظر خودتان را در پاسخ  خود جا بدهید.

مثال:

“what do you like to do in your spare time?”

Or

“What are your hobbies?”

پاسخ کوتاه

I like eating out.

پاسخ بهتر:

I like eating out sine I love trying different food and spending quality time with my family. 

 

ترکیب کردن جملات:

به جای استفاده از پاسخ های کوتاه می توانی چند جمله کوتاه را با حروف ربط مانند and ،  with یا also با هم ترکیب نمایید.

مثال:

 

 

“Do you live in flat or house?”

پاسخ کوتاه

 

“I live in a house. “

پاسخ بهتر:

“I live in a house with my two sisters and my great grandfather. We have also got two dogs and a cat that always fight with each other. “

بیان تضاد ( گذشته) :

شما می توانید به راحتی در مورد فعالیت هایی که قبلا دوست داشتید صحبت کنید . به این ترتیب به ساختارهایی که استفاده می‌کنید بهتر به چشم می آیند.

“Do you like cooking?”

پاسخ کوتاه

 

“Yes I like cooking “

پاسخ بهتر:

“To tell the truth I used to enjoy cooking , but now with my busy schedule I don’t. Now I really enjoy playing sports with my friends”

اضافه نمودن دلیل:

همیشه سعی کنید برای پاسخی که ارائه می کنید دلیل بیاورید. برای این کار می توانید از because ، since  و so  استفاده کنید.

“Do you like your job?”

پاسخ کوتاه

 

“Yes I really like my job”

پاسخ بهتر:

“Yes I really love my job because I get to interact with the clients and come up with solutions for their problems.”

ارائه نظرمتضاد:

ممکن از شما سوالی پرسیده شود که شما باید در پاسخ نظر خودتان را بگویید. برای این کار می توانید از ساختارهایی با Even though ، although  برای ایجاد تضاد بین سوال پرسیده شده و نظر شما استفاده کنید.

مثال:

“Is your hometown really nice place to live? Do you like living there?”

پاسخ کوتاه

 

“ Yes shiraz is very nice place to live in”

پاسخ بهتر:

“Yes shiraz is very lively place , although it is getting really busy these days , so it’s not the same any more. “

استفاده از افعال آینده:

اگر از شما سوالی پرسدیه شود و در جواب این احتمال را می دهید که شرایط شما در آینده تغییر خواهد کرد این جا بهترین موقعیتی است که می توانید تسلط خود بر Tense های مختلف افعال نشان دهید. از ساختارهای will  و  going to  استفاده کنید.

مثال:

“Do you work or study?”

پاسخ کوتاه

 

“I’m at university at the moment.”

پاسخ بهتر:

“I’m at university at the moment , but I’m graduating next year and I will try to find a job in my city.”

مثال:

“how do you get to work?”

پاسخ کوتاه

 

“I usually take the bus.”

پاسخ بهتر:

“well I usually take the bus but I’m going to buy a car soon. The public transportation is getting worse every day.”

ارائه مثال بیشتر:

استفاده از اتفاقات و مثال هایی که هر روز شما می بینید و تجربه می کنید بهترین راه حل برای بهتر نمودن پاسخ های شما در این قسمت است. چون این مثال ها در زندگی روزمره شما اتفاق می افتد و به یاد آوردن آنها برای شما مشکل نیست و همین باعث می شود که صحبت های شما طبیعی تر به نظر برسند.

“Do you get along with your coworkers”

“No we don’t “

پاسخ بهتر:

“Do be honest , we don’t get along well. Two of my coworkers always brag about their qualifications and their prior success and they never do the work on time. It is frustrating. “

استفاده از قیدها:

به خاطر داشته باشید که قیدها در این قسمت می توانند به کمک شما بیایند و کار شما را راحت تر کنند. از قید هایی مانند: usually ، never، always می توانید استفاده کنید.

“What do you do at the weekends?”

پاسخ کوتاه

 

“I watch tv or read some books”

پاسخ بهتر:

I usually download tv series from the internet and watch many episodes back to back. But sometime I get tired and read my favorite books. “

 

نکات آخر:

افرادی که در  قسمت  اسپیکینگ آزمون آیلتس  بهترین نمره را دریافت می کنند، کسانی هستند که زبان انگلیسی آنها طبیعی به نظر میاید. یعنی ممتحن منوجه می شود که پاسخ های این فرد یک سری پاسخ های حفظ شده نیست اند. همان طور که در بالا هم گفتم در این قسمت بیشتر در مورد زندگی روزمره از شما پرسیده می شود پس خودتان را با واژه هاو موضوعات معمول این قسمت آماده نمایید ولی جواب های خودتان را حفظ نکنید.