نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس به همراه جواب وواژگان مخصوص تاپیک تکنولوژی

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس به همراه جواب وواژگان مخصوص تاپیک تکنولوژی

یکی از معمول ترین سوالاتی که به خصوص در چند سال  اخیر در اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس مطرح شده ،تکنولوژی است. پس بهتر است حتما قبل از امتحان به یک سری جواب در مورد تکتولوژی فکر کرده باشید تا در صورتیکه با این سوالات روبه رو شدید، بتوانید یک جواب خوب و در سطح ۷+ داشته باشید. البته همیشه به خاطر داشته باشید که جواب های خودتان را به خصوص برای بخش اسپیکینگ آیلتس حفظ نکنید، چون ممتحن خیلی راحت متوجه می شود که شما دارید یک پاسخ حفظ شده ، به او تحویل می دهید و این در نمره شما تاثیر بسیار بدی خواهد داشت. بلکه برای انواع موضوعات باید آماده شوید و تمرین کنید. یعنی کلمات مخصوص آن موضوع را بلد باشید،تا به طور طبیعی بتوانید از آن استفاده کنید.

در این نمونه سوالات و پاسخ های سعی شده تا حدی از کلمات مخصوص اسپیکینگ آیلتس برای تکنولوژی استفاده شود تا شما ببینید این واژگان مخصوص آیلتس به صورت طبیعی در اسپیگینگ  چگونه استفاده می شود.

اگر باز به کمک بیشتری به برای واژگان مخصوص آیلتس نیاز داشتید پیشنهاد می کنم ، دوره آموزش واژگان مخصوص آیلتس در ۲۸ روز را حتما ببینید. در این دوره موضوعات پرکاربرد اسپیکینگ آیلتس به صورت موضوع به موضوع به همراه معنی و مثال به صورت انگلیسی و فارسی آموزش داده می شود، تا بهترین نمره اسپیکینگ آیلتس را بتوانید به دست آورید.

حالا برویم سراغ نمونه سوالات و جواب های اسپیکینگ آزمون آیلتس با موضوع تکنولوژی :

 

Part 1 Questions :

What type of technology do you use in your home?

A: My family and I are quite tech-savvy and we sue state-of-art technology in every part of our home including kitchen . These appliances include  internet-enabled refrigerator and air conditioner . These  appliances can  be helpful in our todays busy life.

 

Are you comfortable using modern technology ?

A: To be honest , Im not that computer buff , but I can take care of some simple glitches in my computer . My computer sometimes crashes so I had to re-install some of the programs .

 

How do you keep your computer and data secure?

A: I always back up my files to a hard drive and I am very careful when Im setting up my privacy settings , especially while using wireless hotspots.

 

Part 2:

Describe an item of modern technology that is most important to you ?

You should say :

what it is

What you use it for

When did you buy it

and explain why it is so important to you

 

A: Personally , my phone is the most important tool that I use daily . Its the first thing I check in the morning , I cant live without it . I have online business therefore there tons of applications installed on it that I use to create and publish content for my podcasts and my youtube channel. I also use many messaging applications to stay in touch with my students and clients . I download , edit and post pictures on my instagram and check my emails on my phone. If I need a taxi, I use online applications to call for one and for that I  dont need  to make a phone call since my location and the destination can be chosen on the program ; that saves time a lot . I also manage my finances through banking apps and Im sure there  are many other things that I do on my smartphone but these are the main things.You see I did not exaggerate when I said I cant live without my phone.  

 

 

Part3: Have your mobile phones habits changes a lot over the years?

A: For sure . Mobile phones first came out when I was in high school  and I didnt get one until I went to the college. My first phone was this cheap flip phones that could be used to send messages , make calls and play this game called snake which was quite addictive. It took  cellphones awhile   to catch up with the fast moving technology but soon there were phones that could be connected to the internet and check your email or browse the internet . However, there were slow therefore I was not spending so much time on my phone back then. But phones now days are so sophisticated that you can do pretty much everything on them including checking emails, editing pictures, recording  videos ,and so many other things you can do .

 

Vocabulary for IELTS Speaking : Technology

 

State-of-the-art :(adjective)state-of-the-art equipment or technology uses the newest and most advanced ideas and features

تکنولوژی به روز دنیا 

Tech-savvy:(adjective)  knowing a lot abut computers and gadgets . 

آدمی که از کامپیوتر وابزار های الکترونیکی اطلاعات زیادی دارد

Example: The kids these days are complete tech-savvy , they learn to use smart phones quite soon.

 

Computer buff: a person who knows a lot about computers and it is very interested in them

فردی که به کامپیوتر خیلی علاقه دارد و در مورد آنها چیزهای زیادی می داند.

Browse:to look at information on the internet

در اینترنت برای به دست آوردن اطلاعاتی گشت زدن

I have been browsing for that article for hours.

من برای پیداکردن آن مقاله ساعت های در اینترنت گشته ام.

catch up:to reach the same quality or standard as someone or something else

به استاندارد های کسی یا چیزی رسیدن

Example: Will our industry catch up with Japanese innovation?

آیا صنعت ما به حد نوآوری ژاپنی ها خواهد رسید؟

Sophisticated :intelligent or made in a complicated way and therefore able to do complicated tasks:

پیچیده

Example: I think we need a more sophisticated approach to solve this problem.

به نظر من به یک رویکرد پچیده تر برای حل این مشکل احتیاج داریم