هفت قانون کلیدی برای گرامر زبان انگلیسی در آیلتس

1401/01/07 594

آگاهی از نکات گرامر زبان انگلیسی برای شرکت در آزمون گرامر آیلتس ضروری است. هر چند گرامر مستقیماً در این آزمون ارزیابی نمی شود، اما گرامر خوب برای گرفتن نمره آیلتس بالا بسیار مهم است.

در حقیقت، گرامر به شما کمک می کند تا در هر چهار مهارت، خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن پیشرفت کنید. به عبارتی، در اینجاست که به طور فعال از ساختارهای گرامر برای بیان ایده های خود استفاده می کنید. از سوی دیگر، دانستن گرامر به شما در درک زبان هم در خواندن و هم در شنیدن کمک می کند، زیرا با ساختارهای گرامر بیشتر آشنا شده و فوراً متوجه می شوید که دیگران چه می خواهند بگویند.

پیشنهاد نویسنده: نکات آزمون آیلتس + کارهایی که باید در روز امتحان انجام دهید

بهترین راه برای بهبود این مهارت ها آگاهی از نکات گرامر زبان انگلیسی، بخصوص با شرکت در دوره های آموزشی پل آیلتس است، اینکه چطور تمرین کرده و بتوانید گرامر را در چهار مهارت اصلی به کار برید.

آشنایی با هفت قانون کلیدی برای گرامر زبان انگلیسی در آیلتس

1. قانون  استفاده از فعل های با زمان ساده Simple Aspect

ما از وجه ساده یا Simple Aspect استفاده می کنیم تا در مورد اقدامات کلی، دائمی یا مکرر صحبت نماییم. در اینجا، حال ساده  برای یک عمل معمولی و عمومی استفاده می شود:

I often read business magazines online.

در مثال بالا، به طور ضمنی گفته می شود که ما این مجلات را همیشه به صورت آنلاین مطالعه می کنید. یعنی انجام یک کار روتین و منظم.

ما از وجه پیوسته نیز استفاده می کنیم تا روی اقدامات استمراری  که معمولا در لحظه صحبت کردن رخ می دهند، تمرکز نماییم. در اینجا، حال استمراری به عملی اطلاق می شود که در لحظه صحبت کردن رخ می دهد:

I am reading an interesting book.

همین قاعده در مورد تمام زمان های فعل، گذشته، حال و آینده صدق می کند. اگر می خواهید روی تداوم عمل تمرکز کنید، از زمان استمراری  و اگر بیشتر روی نتیجه عمل تمرکز دارید، از وجه ساده استفاده کنید.

اما آیا می دانید چرا نکات گرامر زبان انگلیسی برای آیلتس اهمیت دارد؟ چرا این برای آیلتس مفید است؟

در واقع، در بخش اول اسپیکینگ آیلتس شما باید به سوالاتی در مورد خودتان پاسخ دهید. از این رو، باید مطمئن شوید که بسته به آنچه می خواهید بگویید از زمان فعل درست، ساده یا استمراری استفاده می کنید. اگر می خواهید در مورد کارهای کلی که به طور منظم انجام می دهید صحبت کنید، به وجه ساده و اگر قصد دارید به اعمالی اشاره کنید که موقتی بوده و در لحظه صحبت اتفاق می‌افتند، به حال استمراری نیاز دارید.

2. زمان فعل گذشته ساده و زمان ماضی نقلی یا حال کامل

یکی دیگر از نکات مهم گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده و حال کامل است، هنگام استفاده از زمان گذشته، ما اعمال گذشته را بدون ارتباط با زمان حال می بینیم. آنها متعلق به گذشته هستند و بنابراین برای بیان آنها از زمان گذشته استفاده می کنیم:

I ate my breakfast with Tony and then we saw a movie.

عمل فوق در گذشته اتفاق رخ داده و هیچ ارتباطی با زمان حال وجود ندارد، بنابراین از گذشته ساده استفاده می کنیم.

با این حال، اگر عمل در گذشته اتفاق افتاده است، اما به نوعی بر زمان حال تأثیر می گذارد، یا اگر تا زمان حال ادامه یابد، باید از حال کامل استفاده نماییم.

I haven’t eaten breakfast yet, I’m starving.

پیشنهاد نویسنده: بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی چیست؟

 چرا این دو زمان برای آیلتس مفید هستند؟

در آزمون اسپیکینگ آیلتس ممکن است مجبور شوید در مورد رویدادهای مختلف گذشته صحبت کنید، چه در مورد خودتان و چه در مورد موضوعات دیگر. پس باید تصمیم بگیرید که آیا اقدامات هنوز هم در زمان حال مرتبط هستند، یعنی هنوز تأثیر دارند یا خیر. به خاطر داشته باشید زمانی که در حال نوشتن هستید زمان بیشتری برای تصمیم گیری دارید تا زمانی که صحبت می کنید، اما اگر این نکات گرامر زبان انگلیسی را تمرین کنید می توانید سریعتر فکر کنید.

3. افعال مجهول

هر زمان که بخواهید صحبت شما رسمی تر و غیرشخصی تر به نظر برسد، می توانید از افعال مجهول بهره ببرید.
برای ساختن جمله مجهول شما باید فعل "to be" را به اضافه وجه وصفی مفعولی یا past participle (سوم شکل فعل؛ مثلاً برای فعل « write» از « written»، به کار ببرید. برای مثال:

Almost 50% more courses were chosen in the second semester as compared to the first one.

اهمیت این نکته گرامر زبان انگلیسی این است که شما می توانید از افعال مجهول در هر دو تسک رایتینگ در آزمون آیلتس استفاده کنید، به خصوص در گزارشاتی که به لحن رسمی تری نیاز است.

4. افعال مُدال یا Modal Verbs

شما می توانید از افعال مدال زمانی استفاده کنید که بخواهید تفاوت های ظریف مختلف مانند درجه های اطمینان را بیان کنید.

Could, might  وmay  همگی افعال مدال بوده و می‌توانند برای اشاره به کارهایی صحبت کنیم که از میزان احتمال اتفاق افتادن آنها اطمینان نداریم .ممکن است اتفاق بیافتد ولی درصد احتمال آن کمی متفاوت است بین افعال مدال: 

We could be late if we stop for drinks now.
I may want to spend my holiday in Europe, but everything depends on my partner.
We might want to move to a different class if the problem persists.

Could have, might have و may have برای بیان اعمال احتمالی در حال یا گذشته استفاده می شوند، به عبارتی این اقدامات یا ممکن بوده اند انجام شوند، یا اینکه تکمیل شده اند:

They could have left hours ago.
It’s almost midnight in Spain, the plane might have landed by now.
I may have mentioned your name to my colleague.

Can برای بیان جملات ممکن کلی در زمان حال استفاده می شود، در حالی که could به عنوان گذشته can با همین معنی به کار می رود:

My boss can be very demanding at times.
Students can be difficult to motivate in evening classes.
My boss could be very demanding when I first got hired.
Students could be difficult to motivate when I was an inexperienced teacher.

Can’t (cannot) نیز برای بیان عدم امکان به کار می رود:

These conclusions can’t be right.

Must زمانی استفاده می شود که ما مطمئن هستیم آن مورد درست بوده و must have با همین معنا برای گذشته به کار می رود:

There must be a better explanation for why they haven’t arrived yet.
They must have changed their marketing strategy to afford such good prices.

نکات گرامر زبان انگلیسی مذکور در آزمون آیلتس بسیار مهم هستند زیرا شما باید افعال مدال را در ریدینگ و شنیدن درک کرده و چنانچه معنی آنها را درست دریافت نمایید، شانس بیشتری برای موفقیت در این بخش از آزمون خواهید داشت.

5. حرف تعریف معین یا The Definite Article

حرف معین (the)، همانطور که از نام آن پیداست، برای صحبت در مورد افراد یا چیزهایی استفاده می شود که برای گوینده شناخته شده است، و یا قبلا با جزئیات توضیح داده شده است.

گوینده و شنونده می دانند در مورد کدام تلویزیون صحبت می شود Can you turn the TV on?

 (The speaker  & listener knows which TV they are talking about.)
We are not going by car. The car is not big enough for all of us.
 (The car has already been mentioned, so we know what car the speaker is referring to.)

در این جمله یکبار ماشین مطرح شده است و برای بار دوم از حرف تعریف معین باید استفاده شود

The gift they brought was a bit inappropriate. (We know what gift the speaker is talking about.)

The همچنین حرف تعریف معین  می‌تواند با صفات عالی، اعداد ترتیبی، کشورهایی که جمع هستند یا شامل کلمات " republic " یا " kingdom " می شوند به کار رود:

This is the best movie I’ve seen in a while. (superlative)
This is the second time I’ve met him today. (ordinal number)
The Czech Republic is one of my favorite country in Europe. (country that includes the word “republic”)

آشنایی با این نکته گرامری زبان انگلیسی نیز بسیار مهم است. برای همین شما باید در آزمون رایتینگ آیلتس، چند دقیقه در پایان وقت بگذارید تا اشتباهات گرامری را تصحیح کنید. اگر هنوز شک دارید که آیا از آن درست استفاده می کنید، سعی کنید ابتدا در نوشتن و سپس در صحبت کردن تمرین کنید، زیرا زمان بیشتری برای فکر کردن برای تصمیم گیری در مورد استفاده از آن دارید یا خیر.

6. صفات تفضیلی یا Comparing Adjectives

استفاده از صفات یکی دیگر از نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی است. شما باید تا جایی که می توانید از صفت ها برای توصیف افراد یا چیزها استفاده کنید زیرا آنها ثابت می کنند که دامنه وسیعی از واژگان در صحبت کردن و نوشتن دارید. بسته به آنچه می خواهید بگویید، ممکن است نیاز داشته باشید که آنها را با استفاده از قیاس ها یا موارد فوق العاده مقایسه کنید. چند قانون برای این موارد وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:

- اکثر صفت های تک هجای -er و -est در پایان قرار می گیرند تا قیاس یا برتری را نشان دهند:

My plan is safer than yours.
This is the safest plan of them all.

- صفت ‌های دو هجایی می ‌توانند با افزودن -er و -est یا با استفاده از بیشتر و بیشتر، قیاس و مضاف را نشان دهند. در بیشتر موارد می توان از هر دو شکل استفاده کرد.

This is a simpler version of what I’ve just said.
I’ve never lifted a heavier bag.
This is the narrowest path I’ve ever walked on.
His was the most complete answer I got.

- صفت های سه یا چند هجایی از بیشتر و بیشترین برای نشان دادن قیاس و برتری استفاده می کنند:

I’ve never heard a more beautiful song.
This is the most interesting story I’ve ever read.

در آزمون آیلتس شما می توانید با این قانون و از صفت ها برای اثبات دامنه وسیع واژگان خود استفاده کنید، اما هنگام شرکت در آزمون رایتینگ حتما به املا توجه کنید:
برای مثال، صفت هایی که به صامت + y ختم می شوند: با اضافه کردن -er یا -est، y به i تبدیل می شود: Shiny ⇒ shinier ⇒ shiniest
یا صفت هایی که به e ختم می شوند: با اضافه کردن -er یا -est، e آنها حذف می شود.

در نهایت، صفت هایی که به یک صامت ختم و یک مصوت قبل از آن به پایان می رسند، هنگام اضافه کردن -er یا -est صامت دو بار نوشته می شود، مانند: Big ⇒ bigger ⇒ biggest

7. مراقب اشتباهات املایی مکرر باشید

در اینجا با برخی از اشتباهات املایی مکرر دانش آموزان آشنا خواهیم شد. پس مطمئن شوید که قانون پشت هر اشتباه را درک کرده اید تا در آزمون رایتینگ آیلتس این اشتباهات را مرتکب نشوید:

- دو l در قیدها. به طور معمول، می توانید –ly را به بسیاری از صفت ها اضافه کنید و آنها را به قید تبدیل کنید. به عنوان مثال interesting  به صورت interestingly تبدیل به قید می شود. با این حال، اگر صفت قبلاً به l ختم شود، قید آن یک l مضاعف خواهد داشت: Beautiful ⇒ beautifully

- اضافه کردن -ing و -ed به افعال. اگر فعل به -e ختم شود، قبل از اینکه -ing یا -ed را اضافه کنید، -e حذف می‌شود: Live ⇒ living ⇒ lived

- اگر فعل به یک الگوی صامت + مصوت + صامت از حروف ختم شود، در هنگام اضافه کردن -ing یا -ed، صامت نهایی را دو بار می نویسیم: Plan ⇒ planning ⇒ planned

- اگر فعل به -ie ختم شود، هنگام اضافه کردن -ing آن را به -ying تغییر می دهیم: Lie ⇒ lying

سخن پایانی

در بالا با برخی از مهمترین نکات گرامر زبان انگلیسی یا قوانین کلیدی آشنا شدید. این ها تنها چند قانون مهم گرامر هستند که باید برای کسب نمره آیلتس بالاتر از آنها آگاهی داشته باشید. به یاد داشته باشید که فقط انجام آزمون های آیلتس معمولا کافی نیست. شما باید سطح عمومی زبان انگلیسی خود را ارتقا دهید تا پیشرفت کنید.

مسئله مهم دیگر در مورد یادگیری گرامر این است که شما می توانید با بهره گیری از با دوره های آنلاین آموزش پل آیلتس مسیر، زمان و مهارت های زبان انگلیسی و آمادگی در این آزمون را مدیریت کنید. با شرکت در این دوره ها قطعا در هر چهار مهارت خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن توانایی بالایی کسب کرده و اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت. 

  • هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است