Service {#895
 #guarded: array:3 [
  0 => "id"
  1 => "created_at"
  2 => "updated_at"
 ]
 #connection: "mysql"
 #table: null
 #primaryKey: "id"
 #keyType: "int"
 +incrementing: true
 #with: []
 #withCount: []
 #perPage: 15
 +exists: true
 +wasRecentlyCreated: false
 #attributes: array:9 [
  "id" => 137
  "title" => "Listening : فرم پر کردن"
  "slug" => "listening-:-فرم-پر-کردن"
  "short_text" => "در اولین قسمت از چهار قسمتی که شما در آزمون آیلتس باید به آنها گوش دهید، گفت و گویی خوا"
  "text" => """
   <p>&nbsp;نوع سوال :فرم پر کردن</p>\r\n
   \r\n
   <p>در اولین قسمت از چهار قسمتی که شما&nbsp;در آزمون آیلتس&nbsp;&nbsp;باید به آنها گوش دهید، گفت و گویی خواهد بود که بعدا در سوالات آنچه که می شنوید به صورت یک فرم از شما پرسیده می شود.معمولا سوالی که با آن رو به رو هستید، نوعی فرم است که بر اساس آن چه می شنوید باید آن فرم را پر کنید. پاسخ&zwnj;های شما یک یا دو کلمه خواهد بود و شامل اسم، شماره تلفن یا تاریخ است.</p>\r\n
   \r\n
   <p>با این توصیفات به نظر این قسمت ساده است نه؟ ولی اگر حواستان نباشد این قسمت انقدر&nbsp; هم آسان به نظر نخواهد آمد. همچنین آزمون آیلتس در این قسمت، سعی می کند شما را گول بزند و اولین کلمه&zwnj;ای که انتظار دارید جواب شما باشد را انتخاب می کنید، ولی این انتخاب اشتباه است چون آیلتس می تواند به راحتی گمراه کند.</p>\r\n
   \r\n
   <p>برای اینکه در تله آیلتس نیافتید راه های مختلفی است :</p>\r\n
   \r\n
   <p>1-پیش بینی</p>\r\n
   \r\n
   <p>پیش بینی کردن جواب ها یکی از بهترین روش ها برای دوری کردن از تله هایی است که طراحان آزمون برای شما گذاشته اند. برای مثال اگر شما با سوالی این چنینی رو به رو هستید:</p>\r\n
   \r\n
   <p>Name : Sam Elli</p>\r\n
   \r\n
   <p>........:Room number</p>\r\n
   \r\n
   <p>Number of occupants:1</p>\r\n
   \r\n
   <p>.......:Check out time</p>\r\n
   \r\n
   <p>در این قسمت شما دو جای خالی را باید پر کنید. اولین جای خالی که باید به دنبال آن باشید شماره اتاق است. پس وقتی که دارید به صدای ضبط شده گوش می دهید منتظر شنیدن عدد هستید. جای خالی دوم در مورد زمان و ساعتی است که فرد گوینده اتاق را خالی می کند پس شما باید یک صحبتی در مورد ساعت بشنوید تا بتوانید به این سوال جواب دهید. می بینید کخ بخش&nbsp;Listening&nbsp;&nbsp;آن قدر هم غیر قابل پیش بینی نیست. در روز آزمون به شما وقت&nbsp; داده می شود که نگاهی به سوالت بیاندازید و همچنین می توانید از زمانی دستور العمل ها برای شما پخش می شوند نیز استفاده کنید تا زمان بیشتری در اختیار داشته باشید. به هر حال این دستور العمل ها یکسان هستند.</p>\r\n
   \r\n
   <p>وقتی که از تکنیک پیش بینی استفاده می کنید باید در مورد&nbsp; شکل جوابی که انتظار دارید آن را بشنوید، فکر کرده باشید. مثلا با توجه به نوع سوال و چیزی که در پاسخ نامه دارید آیا باید در این جای خالی اسم یا صفت یا فعل و..... بگذارید.حتما به صورت سوال توجه کنید و آن چیزی که از شما خواسته است بنویسید. اگر شما فقط از خواسته شده که در جای خالی فقط ماه نوشته شود کل تاریخ و سالی که می&zwnj;شنوید را در پاسخ نامه ننویسید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>2- به کار گیری هم خانواده</p>\r\n
   \r\n
   <p>در آزمون آیلتس برای شما کاملا طبیعی است که کلمه ای را بخوانید ولی کلمه دیگری با معنی مشابهی بشنوید. برای مثال شما منظر شنیدن کلمه&nbsp;Price&nbsp;هستید ولی به جای آن کلمه&nbsp;cost&nbsp;را می شنوید. از این تکنیک یعنی به کاربردن هم خانواده زیاد در آزمون آیلتس برخورد خواهید کرد. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که داوطلبان انجام می دهند این است که آنها کلمه ای را در آزمون می خوانند و منتظر هستند که همان کلمه را از گقت و گوی ضبط شده بشنوند. دلیل این امر هم این است که آیلتس همیشه از هم خانواده ها استفاده می کند.</p>\r\n
   \r\n
   <p>برای مثال در فرم شما به دنبال&nbsp;Arrival Date&nbsp;هستید منتظرید که این کلمات پخش شوند، ولی به جای آن&nbsp;Day you arrive&nbsp;را می شنوید . همان معنی ولی با کلمات متفاوت. پس مراقب این تکنیک باشید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>3- محدودیت تعداد کلمات:</p>\r\n
   \r\n
   <p>مراقب باشید که تعداد کلمات شما از آنچه که زا شما خواشته شده بیشتر نشود. در سوال به شما مشخصا گفته می شود که چه تعداد کلمه را می توانید استفاده کنید و باید به این محدودیت ها دقت نمایید. اگر در صورت سوال نوشته شده است:</p>\r\n
   \r\n
   <p>NOT MORE THAN ONE WORD AND/ OR A NUMBER</p>\r\n
   \r\n
   <p>اگر&nbsp; شما بیشتر از کلمه در پاسخ نامه بنویسید، جواب شما غلط محسوب می شود.</p>\r\n
   \r\n
   <p>4- اعداد:</p>\r\n
   \r\n
   <p>خودتان را به نحوه تلفظ اعداد مختلف در زبان انگلیسی عادت دهید. به نمونه صداهای ضبط شده برای آزمون آیلتس گوش کنید و ببینید چگونه آنها تلفظ می شوند. هر چه قدر بیشتر به آنها گوش کنید تشخیص آنها در روز آزمون وقتی که استرس زیادی هم دارید راحت تر خواهد بود.</p>\r\n
   \r\n
   <p>معمولا آیلتس روی اعداد زیر زیاد تمرکز می کند تا شما را گول بزند:</p>\r\n
   \r\n
   <p>13&nbsp;&nbsp; 30</p>\r\n
   \r\n
   <p>14&nbsp;&nbsp; 40</p>\r\n
   \r\n
   <p>15&nbsp;&nbsp; 50</p>\r\n
   \r\n
   <p>16&nbsp;&nbsp; 60</p>\r\n
   \r\n
   <p>17&nbsp;&nbsp; 70</p>\r\n
   \r\n
   <p>18&nbsp;&nbsp; 80</p>\r\n
   \r\n
   <p>19&nbsp;&nbsp; 90</p>\r\n
   \r\n
   <p>این اعداد برای افرادی که زبان مادری آنها انگلسی نیست کمی مشکل ساز هستند. پس حتما به تلفظات مختلفی که در صداهای ضبط شده هستند گوش نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>همچنین ممکن است به شما در سوال شماره کارت اعتباری داده شود. این اعداد معمولا 16 رقمی هستند و تعدادی از آنها رد سوال برای شما نوشته شده اند و بقیه را شما باید پر کنید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>در آخر شما با شماره تلفن هم ممکن است سروکار داشته باشید. اولین نکته ای باید رد نظر داشته باشید این است که در زبان گفتار انگلیسی زبان ها به جای عدد 0&nbsp;از کلمه&nbsp;&ldquo;oh&rdquo;&nbsp;استفاده می کنند. دونی نکته این است که اگر یک عدد پشت سر هم تکرار شود (888) از کلمات&nbsp;&quot;&nbsp;triple&quot;&nbsp;به جای خواندن سه تا هشت استفاده می شود.</p>\r\n
   \r\n
   <p>5-حروف:</p>\r\n
   \r\n
   <p>در سوال ممکن است به شما اسم یا آدرسی داده شود که در آن نام یک خیابان را باید بنویسید. چون اسامی برای بسیاری از افراد ناآشنا خواهد بود، اسم مورد نظر را برای شما هجی خواهند کرد. پس مطمئن شوید که با تلفظ درست حروف زبان انگلیسی آشنایی داریدو همچنین برای فراسی زبان ها حروف&nbsp;B,D,E,T,G,Pو&nbsp;Cکمی شکل ساز هستند. پس دقت نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>6- آدرس</p>\r\n
   \r\n
   <p>آیا شما ترتیب آدرس ها در زبان انگلیسی را می دانید ؟ در آژمون شما باید ترتیب این چنینی را در نظر داشته باشید:</p>\r\n
   \r\n
   <p>شماره پلاک</p>\r\n
   \r\n
   <p>نام خیابان</p>\r\n
   \r\n
   <p>شهر</p>\r\n
   \r\n
   <p>کشور</p>\r\n
   \r\n
   <p>و در انتها کد پستی نوشته می شود که خود این کد معمولا با حرف شروع و با یک یا دو حرف تمام می شود ودر بین آنها اعداد نوشته می شود.</p>\r\n
   \r\n
   <p>مثال:&nbsp;M147JH</p>\r\n
   \r\n
   <p>7- تاریخ:</p>\r\n
   \r\n
   <p>برای اینکه این قسمت برای شما مشکل سازی نشود حتما دیکته درست روزهای هفته، ماه های سال را تمرین نمایید. برای مثال این کلمات معمولا بین فارسی زبان ها مشکل ساز هستند:</p>\r\n
   \r\n
   <p>Wednesday</p>\r\n
   \r\n
   <p>Saturday</p>\r\n
   \r\n
   <p>February</p>\r\n
   \r\n
   <p>&nbsp;در انتهای این مطلب باید اضافه کنم که در ظاهر تمامی موارد فوق ساده به نظر می آیند ولی اگر بی&zwnj;دقتی کنید خیلی راحت نمره از دست خواهید داد. ولی به همان نسبت اگر به نکات زیر توجه کنید مطمئن باشید که دیگر اشتباه نخواهید کرد.&nbsp;</p>
   """
  "created_at" => "2019-07-15 18:06:16"
  "updated_at" => "2019-07-15 18:06:16"
  "pic1" => null
  "categorie_id" => 5
 ]
 #original: array:9 [
  "id" => 137
  "title" => "Listening : فرم پر کردن"
  "slug" => "listening-:-فرم-پر-کردن"
  "short_text" => "در اولین قسمت از چهار قسمتی که شما در آزمون آیلتس باید به آنها گوش دهید، گفت و گویی خوا"
  "text" => """
   <p>&nbsp;نوع سوال :فرم پر کردن</p>\r\n
   \r\n
   <p>در اولین قسمت از چهار قسمتی که شما&nbsp;در آزمون آیلتس&nbsp;&nbsp;باید به آنها گوش دهید، گفت و گویی خواهد بود که بعدا در سوالات آنچه که می شنوید به صورت یک فرم از شما پرسیده می شود.معمولا سوالی که با آن رو به رو هستید، نوعی فرم است که بر اساس آن چه می شنوید باید آن فرم را پر کنید. پاسخ&zwnj;های شما یک یا دو کلمه خواهد بود و شامل اسم، شماره تلفن یا تاریخ است.</p>\r\n
   \r\n
   <p>با این توصیفات به نظر این قسمت ساده است نه؟ ولی اگر حواستان نباشد این قسمت انقدر&nbsp; هم آسان به نظر نخواهد آمد. همچنین آزمون آیلتس در این قسمت، سعی می کند شما را گول بزند و اولین کلمه&zwnj;ای که انتظار دارید جواب شما باشد را انتخاب می کنید، ولی این انتخاب اشتباه است چون آیلتس می تواند به راحتی گمراه کند.</p>\r\n
   \r\n
   <p>برای اینکه در تله آیلتس نیافتید راه های مختلفی است :</p>\r\n
   \r\n
   <p>1-پیش بینی</p>\r\n
   \r\n
   <p>پیش بینی کردن جواب ها یکی از بهترین روش ها برای دوری کردن از تله هایی است که طراحان آزمون برای شما گذاشته اند. برای مثال اگر شما با سوالی این چنینی رو به رو هستید:</p>\r\n
   \r\n
   <p>Name : Sam Elli</p>\r\n
   \r\n
   <p>........:Room number</p>\r\n
   \r\n
   <p>Number of occupants:1</p>\r\n
   \r\n
   <p>.......:Check out time</p>\r\n
   \r\n
   <p>در این قسمت شما دو جای خالی را باید پر کنید. اولین جای خالی که باید به دنبال آن باشید شماره اتاق است. پس وقتی که دارید به صدای ضبط شده گوش می دهید منتظر شنیدن عدد هستید. جای خالی دوم در مورد زمان و ساعتی است که فرد گوینده اتاق را خالی می کند پس شما باید یک صحبتی در مورد ساعت بشنوید تا بتوانید به این سوال جواب دهید. می بینید کخ بخش&nbsp;Listening&nbsp;&nbsp;آن قدر هم غیر قابل پیش بینی نیست. در روز آزمون به شما وقت&nbsp; داده می شود که نگاهی به سوالت بیاندازید و همچنین می توانید از زمانی دستور العمل ها برای شما پخش می شوند نیز استفاده کنید تا زمان بیشتری در اختیار داشته باشید. به هر حال این دستور العمل ها یکسان هستند.</p>\r\n
   \r\n
   <p>وقتی که از تکنیک پیش بینی استفاده می کنید باید در مورد&nbsp; شکل جوابی که انتظار دارید آن را بشنوید، فکر کرده باشید. مثلا با توجه به نوع سوال و چیزی که در پاسخ نامه دارید آیا باید در این جای خالی اسم یا صفت یا فعل و..... بگذارید.حتما به صورت سوال توجه کنید و آن چیزی که از شما خواسته است بنویسید. اگر شما فقط از خواسته شده که در جای خالی فقط ماه نوشته شود کل تاریخ و سالی که می&zwnj;شنوید را در پاسخ نامه ننویسید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>2- به کار گیری هم خانواده</p>\r\n
   \r\n
   <p>در آزمون آیلتس برای شما کاملا طبیعی است که کلمه ای را بخوانید ولی کلمه دیگری با معنی مشابهی بشنوید. برای مثال شما منظر شنیدن کلمه&nbsp;Price&nbsp;هستید ولی به جای آن کلمه&nbsp;cost&nbsp;را می شنوید. از این تکنیک یعنی به کاربردن هم خانواده زیاد در آزمون آیلتس برخورد خواهید کرد. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که داوطلبان انجام می دهند این است که آنها کلمه ای را در آزمون می خوانند و منتظر هستند که همان کلمه را از گقت و گوی ضبط شده بشنوند. دلیل این امر هم این است که آیلتس همیشه از هم خانواده ها استفاده می کند.</p>\r\n
   \r\n
   <p>برای مثال در فرم شما به دنبال&nbsp;Arrival Date&nbsp;هستید منتظرید که این کلمات پخش شوند، ولی به جای آن&nbsp;Day you arrive&nbsp;را می شنوید . همان معنی ولی با کلمات متفاوت. پس مراقب این تکنیک باشید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>3- محدودیت تعداد کلمات:</p>\r\n
   \r\n
   <p>مراقب باشید که تعداد کلمات شما از آنچه که زا شما خواشته شده بیشتر نشود. در سوال به شما مشخصا گفته می شود که چه تعداد کلمه را می توانید استفاده کنید و باید به این محدودیت ها دقت نمایید. اگر در صورت سوال نوشته شده است:</p>\r\n
   \r\n
   <p>NOT MORE THAN ONE WORD AND/ OR A NUMBER</p>\r\n
   \r\n
   <p>اگر&nbsp; شما بیشتر از کلمه در پاسخ نامه بنویسید، جواب شما غلط محسوب می شود.</p>\r\n
   \r\n
   <p>4- اعداد:</p>\r\n
   \r\n
   <p>خودتان را به نحوه تلفظ اعداد مختلف در زبان انگلیسی عادت دهید. به نمونه صداهای ضبط شده برای آزمون آیلتس گوش کنید و ببینید چگونه آنها تلفظ می شوند. هر چه قدر بیشتر به آنها گوش کنید تشخیص آنها در روز آزمون وقتی که استرس زیادی هم دارید راحت تر خواهد بود.</p>\r\n
   \r\n
   <p>معمولا آیلتس روی اعداد زیر زیاد تمرکز می کند تا شما را گول بزند:</p>\r\n
   \r\n
   <p>13&nbsp;&nbsp; 30</p>\r\n
   \r\n
   <p>14&nbsp;&nbsp; 40</p>\r\n
   \r\n
   <p>15&nbsp;&nbsp; 50</p>\r\n
   \r\n
   <p>16&nbsp;&nbsp; 60</p>\r\n
   \r\n
   <p>17&nbsp;&nbsp; 70</p>\r\n
   \r\n
   <p>18&nbsp;&nbsp; 80</p>\r\n
   \r\n
   <p>19&nbsp;&nbsp; 90</p>\r\n
   \r\n
   <p>این اعداد برای افرادی که زبان مادری آنها انگلسی نیست کمی مشکل ساز هستند. پس حتما به تلفظات مختلفی که در صداهای ضبط شده هستند گوش نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>همچنین ممکن است به شما در سوال شماره کارت اعتباری داده شود. این اعداد معمولا 16 رقمی هستند و تعدادی از آنها رد سوال برای شما نوشته شده اند و بقیه را شما باید پر کنید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>در آخر شما با شماره تلفن هم ممکن است سروکار داشته باشید. اولین نکته ای باید رد نظر داشته باشید این است که در زبان گفتار انگلیسی زبان ها به جای عدد 0&nbsp;از کلمه&nbsp;&ldquo;oh&rdquo;&nbsp;استفاده می کنند. دونی نکته این است که اگر یک عدد پشت سر هم تکرار شود (888) از کلمات&nbsp;&quot;&nbsp;triple&quot;&nbsp;به جای خواندن سه تا هشت استفاده می شود.</p>\r\n
   \r\n
   <p>5-حروف:</p>\r\n
   \r\n
   <p>در سوال ممکن است به شما اسم یا آدرسی داده شود که در آن نام یک خیابان را باید بنویسید. چون اسامی برای بسیاری از افراد ناآشنا خواهد بود، اسم مورد نظر را برای شما هجی خواهند کرد. پس مطمئن شوید که با تلفظ درست حروف زبان انگلیسی آشنایی داریدو همچنین برای فراسی زبان ها حروف&nbsp;B,D,E,T,G,Pو&nbsp;Cکمی شکل ساز هستند. پس دقت نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>6- آدرس</p>\r\n
   \r\n
   <p>آیا شما ترتیب آدرس ها در زبان انگلیسی را می دانید ؟ در آژمون شما باید ترتیب این چنینی را در نظر داشته باشید:</p>\r\n
   \r\n
   <p>شماره پلاک</p>\r\n
   \r\n
   <p>نام خیابان</p>\r\n
   \r\n
   <p>شهر</p>\r\n
   \r\n
   <p>کشور</p>\r\n
   \r\n
   <p>و در انتها کد پستی نوشته می شود که خود این کد معمولا با حرف شروع و با یک یا دو حرف تمام می شود ودر بین آنها اعداد نوشته می شود.</p>\r\n
   \r\n
   <p>مثال:&nbsp;M147JH</p>\r\n
   \r\n
   <p>7- تاریخ:</p>\r\n
   \r\n
   <p>برای اینکه این قسمت برای شما مشکل سازی نشود حتما دیکته درست روزهای هفته، ماه های سال را تمرین نمایید. برای مثال این کلمات معمولا بین فارسی زبان ها مشکل ساز هستند:</p>\r\n
   \r\n
   <p>Wednesday</p>\r\n
   \r\n
   <p>Saturday</p>\r\n
   \r\n
   <p>February</p>\r\n
   \r\n
   <p>&nbsp;در انتهای این مطلب باید اضافه کنم که در ظاهر تمامی موارد فوق ساده به نظر می آیند ولی اگر بی&zwnj;دقتی کنید خیلی راحت نمره از دست خواهید داد. ولی به همان نسبت اگر به نکات زیر توجه کنید مطمئن باشید که دیگر اشتباه نخواهید کرد.&nbsp;</p>
   """
  "created_at" => "2019-07-15 18:06:16"
  "updated_at" => "2019-07-15 18:06:16"
  "pic1" => null
  "categorie_id" => 5
 ]
 #changes: []
 #casts: []
 #dates: []
 #dateFormat: null
 #appends: []
 #dispatchesEvents: []
 #observables: []
 #relations: []
 #touches: []
 +timestamps: true
 #hidden: []
 #visible: []
 #fillable: []
}