Service {#895
 #guarded: array:3 [
  0 => "id"
  1 => "created_at"
  2 => "updated_at"
 ]
 #connection: "mysql"
 #table: null
 #primaryKey: "id"
 #keyType: "int"
 +incrementing: true
 #with: []
 #withCount: []
 #perPage: 15
 +exists: true
 +wasRecentlyCreated: false
 #attributes: array:9 [
  "id" => 141
  "title" => "استراتژی های موفقیت در بخش لیستنیگ آزمون آیلتس ( سوالات چهار گزینه ای )"
  "slug" => "استراتژی-های-موفقیت-در-بخش-لیستنیگ-آزمون-آیلتس-(-سوالات-چهار-گزینه-ای-)"
  "short_text" => "در این جزوه می خواهیم به استراتژی های پرکابرد برای پاسخ به سوالات چهار گزینه ای بخش Listening  آزمون آیلتس بپردازیم. در  این مطلب سه نوع سوال چهار گزینه ای بخش لیستنینگ آزمون آیلتس  که مخصوص این قسمت هستند معرفی می شود و به اشکالاتی که معمولا داوطلبان با آن روبه رو هستند خواهیم پرداخت."
  "text" => """
   <h3><strong>استراتژی های موفقیت در بخش لیستنیگ آزمون آیلتس ( سوالات چهار گزینه ای )</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>در این جزوه می خواهیم به استراتژی های پرکابرد برای پاسخ به سوالات چهار گزینه ای بخش Listening &nbsp;آزمون آیلتس بپردازیم. در&nbsp; این مطلب سه نوع سوال چهار گزینه ای بخش لیستنینگ آزمون آیلتس &nbsp;که مخصوص این قسمت هستند معرفی می شود و به اشکالاتی که معمولا داوطلبان با آن روبه رو هستند خواهیم پرداخت.</p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>انواع سوالات چهار گزینه ای</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>اولین نوع سوالی که در این بخش از آزمون آیلتس &nbsp;مطرح می شود سوالات چهار گزینه ای با پاسخ های کوتاه هستند. به شما یک جمله داده می شود و در مقابل از بین چهار گزینه باید یکی را انتخاب نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>دومین نوع سوالات مربوط به سوالات چهار گزینه ای هستند که با انتخاب یکی از گزینه ها باید جمله ای را تکمیل نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>در این نوع سوالات جمله ای در اختیار شما قرار میگیرد و شما باید با یکی از تصاویری که در گزینه ها آمده تطبیق دهید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>البته باید به این نکته هم توجه فرمایید، که ممکن است &nbsp;در آزمون آیلتس از شما خواسته شود که بیشتر از یک گزینه را به عنوان پاسخ خود انتخاب نمایید. این احتمال وجود دارد که از شما خواسته شود که دو گزینه از بین پنج گزینه انتخاب نمایید. اگر با چنین سوالاتی برخورد داشتید استراتژی شما تغییر نخواهد کرد.</p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>اشکالات معمول:</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>در قسمت listening ممکن است که گوینده در مورد سه گزینه ای که در پاسخ ها آمده است صحبت نماید و به همین خاطر نباید فکر کنید که پاسخ درست ، پاسخی است که گوینده در مورد آن صحبت می کند. این یکی از تکنیک هایی است که آزمون آیلتس به کار می گیرد تا شما را به اشتباه بیاندازد.</p>\r\n
   \r\n
   <p>پاسخ به سوال معمولا به صورت Paraphrase یا هم خانواده خواهد بود. یعنی اینکه انتظار نداشته باشید که عینا همان واژه ای که می شنوید را در پاسخ نامه ببینید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>سه گزینه معمولا از نظر معنایی شبیه به هم خواهند بود و تمیز دادن آنها برای شما ممکن است دشوار باشد. به دنبال کلمات کلید باشید، چون این کلمات به شما کمک می کنند که گزینه درست را انتخاب نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>این قسمت از آزمون فقط برای سنجش توانایی Listening &nbsp;شما نیست، بلکه این بخش مهارتReading شما را نیز می سنجد. پس به هنگام خواندن سوالات از استراتژ های Reading نیز استفاده نمایید، زیر کلمات کلیدی را خط بکشید.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/4rbi_tikcet-4412b293840a1bb6a3c508af13cedbfc.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>نکات</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>وقتی بین هر&nbsp; قسمت از 4 بخش Listening به شما استراحت داده می شود، پاسخ های قسمت قبلی را دوباره چک نکنید. بلکه از این&nbsp; زمان برای مرور کردن سوالاتی که قرار است به آنها گوش دهید استفاده نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>زیر کلمات کلیدی در سوال را خط بکشید . کلمات کلیدی شامل اسم فرد، خیابان، شهر تاریخ ها است.</p>\r\n
   \r\n
   <p>اولین گزینه ای که در مورد آن می شنوید را انتخاب نکنید. به یاد داشته باشید که آیلتس سعی می کند شما را گول بزند.</p>\r\n
   \r\n
   <p>وقت زیادی را برروی یک سوال نگذارید. اگر پاسخ درست را نتوانستید پیدا کنید یا از گزینه انتخابی خود مطمئن نیستید، حدس بزنید و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید. بعد از آن، از سوال بگذرید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>وقتی کلماتی مانند but یا however &nbsp;می&zwnj;شنوید بیشتر دقت کنید.معمولا در این مواقع است که آیلتس سعی دارد شما را گول بزند.</p>\r\n
   \r\n
   <p>به این نکته توجه داشته باشید که برای موفقیت در بخش لیستنینگ آزمون آیلتس شما باید چند کار را باهم انجام دهید. اول باید صورت سوال را بخوانید، در حین خواندن به کلمات کلیدی و به کلماتی مانند NOT توجه کنید و در حین گوش کردن گزینه درست را انتخاب کنید. پس حتما زیاد تمرین کنید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>حتما به دستورات سوالات دقت کنید. ببینید دقیقا چند کلمه اجازه دارید که به عنوان پاسخ بنویسید. اگر بیشتر از حد مجاز پاسخ شما باشد، ممتحن جواب شما را قبول نخواهد کرد.</p>\r\n
   \r\n
   <p>زیاد تمرین کنید.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/38h9_tikcet-0819b3a616e0f1cd8e25b6b0be18aa42.png" /></p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>استراتژی :</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>به صورت سوال دقت نمایید و دقیقا آنچه که از شما خواسته شد را در پاسخ نامه بنویسید. اگر از شما خواسته می شود کلمات را با حروف تکمیل نمایید، از نوشتن واژه کامل پرهیز کنید.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p>چهار گزینه را مرور نمایید و زیر کلمات کلیدی را خط بکشید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>سعی کنید پاسخ سوال را پیش بینی نمایید. حتما حواستان به کلمات هم خانواده نیز باشد.</p>\r\n
   \r\n
   <p>به هنگام گوش کردن هم مراقب کلمات کلیدی باشید و هم هم خانواده های آنها.</p>\r\n
   \r\n
   <p>اولین گزینه ای را&nbsp; که می شنوید را انتخاب ننمایید.فردی که در حال صحبت است، احتمالا در مورد گزینه های دیگر نیز صحبت خواهد کرد. پس صبر کنید تا صحبت های آنها تمام شود. بعد پاسخ خود را انتخاب نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>اگر فکر می کنید گزینه ای درست است کنار آن یک تیک بزنید. به صحبت ها تا انتها گوش کنید تا مطمئن شوید که پاسخ شما درست است.</p>\r\n
   \r\n
   <p>بیش از حد لازم برای یک سوال وقت نگذارید. اگر یک پاسخ یک سوال را نمی دانید &nbsp;یک حدس آگاهانه بزنید و از آن سوال بگذرید. احتمال اینکه درست حدس زده اید بالا است.</p>\r\n
   \r\n
   <p>هیچ وقت ، هیچ سوالی را بدون جواب نگذارید . آزمون آیلتس برای پاسخ های اشتباه ، نمره منفی لحاظ نمی کند. پس شانس خود را از دست ندهید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>اگر باز هم سوال و یا اشکالی در مورد این نوع از سوالات لیستنینگ آزمون آیلتس داشتید حتما برای ما کامنت بگذارید . در اسرع وقت سعی می شود که پاسخ داده شود.</p>\r\n
   \r\n
   <p>&nbsp;</p>
   """
  "created_at" => "2019-10-14 16:02:53"
  "updated_at" => "2019-10-14 16:03:45"
  "pic1" => null
  "categorie_id" => 5
 ]
 #original: array:9 [
  "id" => 141
  "title" => "استراتژی های موفقیت در بخش لیستنیگ آزمون آیلتس ( سوالات چهار گزینه ای )"
  "slug" => "استراتژی-های-موفقیت-در-بخش-لیستنیگ-آزمون-آیلتس-(-سوالات-چهار-گزینه-ای-)"
  "short_text" => "در این جزوه می خواهیم به استراتژی های پرکابرد برای پاسخ به سوالات چهار گزینه ای بخش Listening  آزمون آیلتس بپردازیم. در  این مطلب سه نوع سوال چهار گزینه ای بخش لیستنینگ آزمون آیلتس  که مخصوص این قسمت هستند معرفی می شود و به اشکالاتی که معمولا داوطلبان با آن روبه رو هستند خواهیم پرداخت."
  "text" => """
   <h3><strong>استراتژی های موفقیت در بخش لیستنیگ آزمون آیلتس ( سوالات چهار گزینه ای )</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>در این جزوه می خواهیم به استراتژی های پرکابرد برای پاسخ به سوالات چهار گزینه ای بخش Listening &nbsp;آزمون آیلتس بپردازیم. در&nbsp; این مطلب سه نوع سوال چهار گزینه ای بخش لیستنینگ آزمون آیلتس &nbsp;که مخصوص این قسمت هستند معرفی می شود و به اشکالاتی که معمولا داوطلبان با آن روبه رو هستند خواهیم پرداخت.</p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>انواع سوالات چهار گزینه ای</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>اولین نوع سوالی که در این بخش از آزمون آیلتس &nbsp;مطرح می شود سوالات چهار گزینه ای با پاسخ های کوتاه هستند. به شما یک جمله داده می شود و در مقابل از بین چهار گزینه باید یکی را انتخاب نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>دومین نوع سوالات مربوط به سوالات چهار گزینه ای هستند که با انتخاب یکی از گزینه ها باید جمله ای را تکمیل نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>در این نوع سوالات جمله ای در اختیار شما قرار میگیرد و شما باید با یکی از تصاویری که در گزینه ها آمده تطبیق دهید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>البته باید به این نکته هم توجه فرمایید، که ممکن است &nbsp;در آزمون آیلتس از شما خواسته شود که بیشتر از یک گزینه را به عنوان پاسخ خود انتخاب نمایید. این احتمال وجود دارد که از شما خواسته شود که دو گزینه از بین پنج گزینه انتخاب نمایید. اگر با چنین سوالاتی برخورد داشتید استراتژی شما تغییر نخواهد کرد.</p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>اشکالات معمول:</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>در قسمت listening ممکن است که گوینده در مورد سه گزینه ای که در پاسخ ها آمده است صحبت نماید و به همین خاطر نباید فکر کنید که پاسخ درست ، پاسخی است که گوینده در مورد آن صحبت می کند. این یکی از تکنیک هایی است که آزمون آیلتس به کار می گیرد تا شما را به اشتباه بیاندازد.</p>\r\n
   \r\n
   <p>پاسخ به سوال معمولا به صورت Paraphrase یا هم خانواده خواهد بود. یعنی اینکه انتظار نداشته باشید که عینا همان واژه ای که می شنوید را در پاسخ نامه ببینید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>سه گزینه معمولا از نظر معنایی شبیه به هم خواهند بود و تمیز دادن آنها برای شما ممکن است دشوار باشد. به دنبال کلمات کلید باشید، چون این کلمات به شما کمک می کنند که گزینه درست را انتخاب نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>این قسمت از آزمون فقط برای سنجش توانایی Listening &nbsp;شما نیست، بلکه این بخش مهارتReading شما را نیز می سنجد. پس به هنگام خواندن سوالات از استراتژ های Reading نیز استفاده نمایید، زیر کلمات کلیدی را خط بکشید.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/4rbi_tikcet-4412b293840a1bb6a3c508af13cedbfc.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>نکات</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>وقتی بین هر&nbsp; قسمت از 4 بخش Listening به شما استراحت داده می شود، پاسخ های قسمت قبلی را دوباره چک نکنید. بلکه از این&nbsp; زمان برای مرور کردن سوالاتی که قرار است به آنها گوش دهید استفاده نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>زیر کلمات کلیدی در سوال را خط بکشید . کلمات کلیدی شامل اسم فرد، خیابان، شهر تاریخ ها است.</p>\r\n
   \r\n
   <p>اولین گزینه ای که در مورد آن می شنوید را انتخاب نکنید. به یاد داشته باشید که آیلتس سعی می کند شما را گول بزند.</p>\r\n
   \r\n
   <p>وقت زیادی را برروی یک سوال نگذارید. اگر پاسخ درست را نتوانستید پیدا کنید یا از گزینه انتخابی خود مطمئن نیستید، حدس بزنید و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید. بعد از آن، از سوال بگذرید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>وقتی کلماتی مانند but یا however &nbsp;می&zwnj;شنوید بیشتر دقت کنید.معمولا در این مواقع است که آیلتس سعی دارد شما را گول بزند.</p>\r\n
   \r\n
   <p>به این نکته توجه داشته باشید که برای موفقیت در بخش لیستنینگ آزمون آیلتس شما باید چند کار را باهم انجام دهید. اول باید صورت سوال را بخوانید، در حین خواندن به کلمات کلیدی و به کلماتی مانند NOT توجه کنید و در حین گوش کردن گزینه درست را انتخاب کنید. پس حتما زیاد تمرین کنید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>حتما به دستورات سوالات دقت کنید. ببینید دقیقا چند کلمه اجازه دارید که به عنوان پاسخ بنویسید. اگر بیشتر از حد مجاز پاسخ شما باشد، ممتحن جواب شما را قبول نخواهد کرد.</p>\r\n
   \r\n
   <p>زیاد تمرین کنید.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/38h9_tikcet-0819b3a616e0f1cd8e25b6b0be18aa42.png" /></p>\r\n
   \r\n
   <h3><strong>استراتژی :</strong></h3>\r\n
   \r\n
   <p>به صورت سوال دقت نمایید و دقیقا آنچه که از شما خواسته شد را در پاسخ نامه بنویسید. اگر از شما خواسته می شود کلمات را با حروف تکمیل نمایید، از نوشتن واژه کامل پرهیز کنید.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p>چهار گزینه را مرور نمایید و زیر کلمات کلیدی را خط بکشید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>سعی کنید پاسخ سوال را پیش بینی نمایید. حتما حواستان به کلمات هم خانواده نیز باشد.</p>\r\n
   \r\n
   <p>به هنگام گوش کردن هم مراقب کلمات کلیدی باشید و هم هم خانواده های آنها.</p>\r\n
   \r\n
   <p>اولین گزینه ای را&nbsp; که می شنوید را انتخاب ننمایید.فردی که در حال صحبت است، احتمالا در مورد گزینه های دیگر نیز صحبت خواهد کرد. پس صبر کنید تا صحبت های آنها تمام شود. بعد پاسخ خود را انتخاب نمایید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>اگر فکر می کنید گزینه ای درست است کنار آن یک تیک بزنید. به صحبت ها تا انتها گوش کنید تا مطمئن شوید که پاسخ شما درست است.</p>\r\n
   \r\n
   <p>بیش از حد لازم برای یک سوال وقت نگذارید. اگر یک پاسخ یک سوال را نمی دانید &nbsp;یک حدس آگاهانه بزنید و از آن سوال بگذرید. احتمال اینکه درست حدس زده اید بالا است.</p>\r\n
   \r\n
   <p>هیچ وقت ، هیچ سوالی را بدون جواب نگذارید . آزمون آیلتس برای پاسخ های اشتباه ، نمره منفی لحاظ نمی کند. پس شانس خود را از دست ندهید.</p>\r\n
   \r\n
   <p>اگر باز هم سوال و یا اشکالی در مورد این نوع از سوالات لیستنینگ آزمون آیلتس داشتید حتما برای ما کامنت بگذارید . در اسرع وقت سعی می شود که پاسخ داده شود.</p>\r\n
   \r\n
   <p>&nbsp;</p>
   """
  "created_at" => "2019-10-14 16:02:53"
  "updated_at" => "2019-10-14 16:03:45"
  "pic1" => null
  "categorie_id" => 5
 ]
 #changes: []
 #casts: []
 #dates: []
 #dateFormat: null
 #appends: []
 #dispatchesEvents: []
 #observables: []
 #relations: []
 #touches: []
 +timestamps: true
 #hidden: []
 #visible: []
 #fillable: []
}