Service {#895
 #guarded: array:3 [
  0 => "id"
  1 => "created_at"
  2 => "updated_at"
 ]
 #connection: "mysql"
 #table: null
 #primaryKey: "id"
 #keyType: "int"
 +incrementing: true
 #with: []
 #withCount: []
 #perPage: 15
 +exists: true
 +wasRecentlyCreated: false
 #attributes: array:9 [
  "id" => 144
  "title" => "نکات حیاتی که باید در مورد Listening آیلتس بدانید:"
  "slug" => "نکات-حیاتی-که-باید-در-مورد-listening-آیلتس-بدانید:"
  "short_text" => "در آزمون آیلتس به شما اطلاعاتی داده می شودو شما لزومی ندارد که اطلاعاتی را به زبان انگلیسی تولید کنید، بلکه باید اطلاعات دریافتی را آنالیز کرده وجواب سوالها را پیدا کنید."
  "text" => """
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">حتما شما در اینترنت مقالات مختلفی در مورد بخش listening آزمون ایلتس خوانده اید، ولی آیا با دقت در مورد این بخش از ازمون آیلتس فکر کرده ایدو به آن تسلط دارید؟ بخش مهارت شنیداری آزمون آیلتس از آن چیزی که فکر می کنید، جدی تر است و باید بر روی <a href="/listening/دوره-های-آموزش-آیلتس"><strong>Listening آزمون آیلتس</strong></a> خوب مهارت پیدا کنید. بخش مهارت شنیداری آزمون آیلتس، جز مهارت های دریافتی (Receptive)زبان انگلیسی است. یعنی اینکه برای جواب دادن به این سوالات در آزمون آیلتس به شما اطلاعاتی داده می شودو شما لزومی ندارد که اطلاعاتی را به زبان انگلیسی تولید کنید، بلکه باید اطلاعات دریافتی را آنالیز کرده وجواب سوالها را پیدا کنید.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-826b755d37740d7e0549a6c8df70daea.jpg" /><br />\r\n
   &nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">مهارت Listening آزمون آیلتس چیست؟&nbsp;</span></span></span></strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">این بخش از آزمون آیلتس شامل ۴ قسمت می باشد. هر قسمت شامل یک موضوع جداگانه خواهد بود و هر چه جلوتر بروید، سخت تر خواهد شد. یعنی قسمت دوم Listening آزمون ایلتس از قسمت چهارم آسان تر است.&nbsp;<br />\r\n
   قست اول، معمولا یک دیالوگ غیر رسمی بین دو نفر خواهد بود و موقعیتی که با آنها روبه رو خواهید شد،بیشتر موقعیت های اجتماعی غیر رسمی است، مثلا ممکن است گفت وگویی بین کارمند بانک و مشتری برای افتتاح یک حساب باشد.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">دومین بخش معمولا یک صحبت تک نفره و غیره آکادمکی باشد. برای مثال آنچه که می شنوید، صحبت های یک فرد در مورد یک موزه و اطلاعاتی در مورد بازدید از آن موزه به شما داده شود.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">سومین بخش از Listening آزمون آیلتس شامل یک گفت و گو بین ۳ الی ۴ نفر است با موضوع آکادمیک خواهد بود. ممکن است این گفت و گو بین دو دانشجو و استاد راهنمای آنها در مورد مقاله آنها باشد.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">بخش آخر و چهارم Listening آزمون آیلتس معمولا شامل سخنرانی یک فرد در یک موقعیت آکادمیک است. برای مثال ممکن است یک دانشجو در مورد مقاله ای که نوشته است می خواهد توضیح دهد.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-f3260dccb594f9a89d6b0fc3632b4a80.jpg" /></span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">حالا که یک مقدمه ای در مورد این بخش از آزمون آیلتس، به شما معرفی شده است، می توانیم به سراغ نکات مهمی که باید برای این بخش از آزمون IELTS در نظر داشته باشید ، بپردازیم.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">نکته #۱: گرامر: گرامر نادرست باعث می شود شما نمره از دست بدهید. بنابراین حتما به اسامی جمع یا مفرد در زبان انگلیسی دقت کنید. ممکن است که در خود سوال یک سری نکات کلیدی وجود داشته باشد، مانند a یا an. در این صورت می توانید حدس بزنید که اسمی که باید در جای خالی نوشته شود، یک اسم مفرد باشد. همچنین به فعل هایی که باید در جای خالی نوشته شوند، توجه نمایید. اگر فاغل مفرد و سوم شخص است پس فعل شما باید &rsquo;s&rsquo;بگیرد. به زمان فعل ها نیز دقت نمایید. همچنین فرمت اشتباه اسم یا زمان فعل، برای شما نمره نمی آورد. به اسامی که باید با حروف بزرگ نوشته شود نیز دقت نمایید. برای مثال اگر جواب درست &lsquo;Australia&rsquo; است ولی شما با حروف کوچک بنویسید،&rsquo;australia&rsquo; در این صورت ممتحن از شما نمره کم می کند.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">نکته#۲: دیکته : اگر جواب شما کلمه درستی باشد، برای مثال جواب درست کلمه چهارشنبه باشد- Wednesday- &nbsp;ولی شما دیکته آن را غلط نوشته باشید، ممتحن این جواب را قبول نخواهد کرد.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">نکته۳:سعی کنید دست خط خود را در زبان انگلیسی بهتر کنید. لزومی ندارد مانند یک خطاط جواب ها را بنویسید، بلکه باید دست خط شما خوانا باشد، همین کفایت می کند. پس عجله نکنید و جواب های خود را با دقت بنویسید.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">نکته#۴: اگر حس می کنید که دست خط شما، با تمرین بهتر نمی شود و می ترسید در آزمون &nbsp;آیلتس به خاطر این که سریع میخواهید جواب ها را بنویسید و همین ممکن است باعث شود پاسخ های شما ناخوانا شود، پس همه جواب ها را با حروف بزرگ بنویسید.با این تکنیک این نگرانی را هم نخواهید داشت که آیا جواب شما اسم خاص است یا نه ؟ آیا باید با حرف بزرگ شروع کنید یا خیر؟</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-efd51f151aa273914e1183fc26e6b80f.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">تکنیک های موفقیت در Listening آزمون آیلتس&nbsp;</span></span></span></strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp;۱- قبل از آنکه هر بخش برای شما پخش شود ، به شما وقت داده می شود که سوالات را بخوانید. حتما از این زمان استفاده کنید تا خود را با سوالات آشنا کرده و غافلگیر نشوید.&nbsp;<br />\r\n
   ۲- همان طور که دارید به آدیو گوش می دهید، جواب ها را در کتابچه سوالات یادداشت کنید و بعد از اتمام پاسخ های خود را به پاسخ نامه منتقل کنید. برای انتقال پاسخ های خود به پاسخ نامه به شما ۱۰ دقیقه وقت داده می شود. به هنگام پاک نویس کردن پاسخ های خود، حتما به گرامرو دیکته دقت کنید.&nbsp;<br />\r\n
   ۳-اگر بخش هایی از گفت و گو را متوجه نمی شوید، مضطرب نشوید، زیرا یک لحظه غفلت باعث می شود که تمرکز خود را از دست بدهیدو جواب درست را نشنوید. پس سعی کنید که خود را آماده شنیدن کلمات کلیدی کنید.&nbsp;<br />\r\n
   ۴- اگر جواب سوالی را نشنیده اید و متوجه شدید که آدیو دارد در مورد سوال بعدی صحبت می کند، به خودتان سخت نگیرید و بر سوالات بعدی تمرکز کنید.&nbsp;<br />\r\n
   ۵- به تعداد کلماتی که در دستور العمل سوالات آیلتس برای شما ذکر شده است، دقت کنید. برای سوالی که از شما خواسته شده است که بیشتر از یک کلمه ننویسید - Write no MORE than one word- و شما &lsquo;the train&rsquo; به جای &lsquo;train &lsquo; بنویسید، ممتحن این جواب را از شما قبول نخواهد کرد.&nbsp;<br />\r\n
   ۶- آزمون آیلتس شامل نمره منفی نمی شود، پس اگر جواب سوالی صد در صد نمی دانید، ولی می توانید یک حدسی بزنید حتما جواب سوال را خالی نگذارید.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-86097cf27cd032d58193749a354a0691.jpg" /><br />\r\n
   <span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">امیدوارم تا این جا همین چند نکته ساده بتواند به شما کمک کند که در آزمون ایلتس و بخش Listening آن نمره خوبی بیاورید.</span></span></span><br />\r\n
   &nbsp;</p>
   """
  "created_at" => "2020-02-10 15:46:50"
  "updated_at" => "2020-02-12 16:34:10"
  "pic1" => null
  "categorie_id" => 5
 ]
 #original: array:9 [
  "id" => 144
  "title" => "نکات حیاتی که باید در مورد Listening آیلتس بدانید:"
  "slug" => "نکات-حیاتی-که-باید-در-مورد-listening-آیلتس-بدانید:"
  "short_text" => "در آزمون آیلتس به شما اطلاعاتی داده می شودو شما لزومی ندارد که اطلاعاتی را به زبان انگلیسی تولید کنید، بلکه باید اطلاعات دریافتی را آنالیز کرده وجواب سوالها را پیدا کنید."
  "text" => """
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">حتما شما در اینترنت مقالات مختلفی در مورد بخش listening آزمون ایلتس خوانده اید، ولی آیا با دقت در مورد این بخش از ازمون آیلتس فکر کرده ایدو به آن تسلط دارید؟ بخش مهارت شنیداری آزمون آیلتس از آن چیزی که فکر می کنید، جدی تر است و باید بر روی <a href="/listening/دوره-های-آموزش-آیلتس"><strong>Listening آزمون آیلتس</strong></a> خوب مهارت پیدا کنید. بخش مهارت شنیداری آزمون آیلتس، جز مهارت های دریافتی (Receptive)زبان انگلیسی است. یعنی اینکه برای جواب دادن به این سوالات در آزمون آیلتس به شما اطلاعاتی داده می شودو شما لزومی ندارد که اطلاعاتی را به زبان انگلیسی تولید کنید، بلکه باید اطلاعات دریافتی را آنالیز کرده وجواب سوالها را پیدا کنید.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-826b755d37740d7e0549a6c8df70daea.jpg" /><br />\r\n
   &nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">مهارت Listening آزمون آیلتس چیست؟&nbsp;</span></span></span></strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">این بخش از آزمون آیلتس شامل ۴ قسمت می باشد. هر قسمت شامل یک موضوع جداگانه خواهد بود و هر چه جلوتر بروید، سخت تر خواهد شد. یعنی قسمت دوم Listening آزمون ایلتس از قسمت چهارم آسان تر است.&nbsp;<br />\r\n
   قست اول، معمولا یک دیالوگ غیر رسمی بین دو نفر خواهد بود و موقعیتی که با آنها روبه رو خواهید شد،بیشتر موقعیت های اجتماعی غیر رسمی است، مثلا ممکن است گفت وگویی بین کارمند بانک و مشتری برای افتتاح یک حساب باشد.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">دومین بخش معمولا یک صحبت تک نفره و غیره آکادمکی باشد. برای مثال آنچه که می شنوید، صحبت های یک فرد در مورد یک موزه و اطلاعاتی در مورد بازدید از آن موزه به شما داده شود.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">سومین بخش از Listening آزمون آیلتس شامل یک گفت و گو بین ۳ الی ۴ نفر است با موضوع آکادمیک خواهد بود. ممکن است این گفت و گو بین دو دانشجو و استاد راهنمای آنها در مورد مقاله آنها باشد.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">بخش آخر و چهارم Listening آزمون آیلتس معمولا شامل سخنرانی یک فرد در یک موقعیت آکادمیک است. برای مثال ممکن است یک دانشجو در مورد مقاله ای که نوشته است می خواهد توضیح دهد.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-f3260dccb594f9a89d6b0fc3632b4a80.jpg" /></span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">حالا که یک مقدمه ای در مورد این بخش از آزمون آیلتس، به شما معرفی شده است، می توانیم به سراغ نکات مهمی که باید برای این بخش از آزمون IELTS در نظر داشته باشید ، بپردازیم.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">نکته #۱: گرامر: گرامر نادرست باعث می شود شما نمره از دست بدهید. بنابراین حتما به اسامی جمع یا مفرد در زبان انگلیسی دقت کنید. ممکن است که در خود سوال یک سری نکات کلیدی وجود داشته باشد، مانند a یا an. در این صورت می توانید حدس بزنید که اسمی که باید در جای خالی نوشته شود، یک اسم مفرد باشد. همچنین به فعل هایی که باید در جای خالی نوشته شوند، توجه نمایید. اگر فاغل مفرد و سوم شخص است پس فعل شما باید &rsquo;s&rsquo;بگیرد. به زمان فعل ها نیز دقت نمایید. همچنین فرمت اشتباه اسم یا زمان فعل، برای شما نمره نمی آورد. به اسامی که باید با حروف بزرگ نوشته شود نیز دقت نمایید. برای مثال اگر جواب درست &lsquo;Australia&rsquo; است ولی شما با حروف کوچک بنویسید،&rsquo;australia&rsquo; در این صورت ممتحن از شما نمره کم می کند.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">نکته#۲: دیکته : اگر جواب شما کلمه درستی باشد، برای مثال جواب درست کلمه چهارشنبه باشد- Wednesday- &nbsp;ولی شما دیکته آن را غلط نوشته باشید، ممتحن این جواب را قبول نخواهد کرد.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">نکته۳:سعی کنید دست خط خود را در زبان انگلیسی بهتر کنید. لزومی ندارد مانند یک خطاط جواب ها را بنویسید، بلکه باید دست خط شما خوانا باشد، همین کفایت می کند. پس عجله نکنید و جواب های خود را با دقت بنویسید.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">نکته#۴: اگر حس می کنید که دست خط شما، با تمرین بهتر نمی شود و می ترسید در آزمون &nbsp;آیلتس به خاطر این که سریع میخواهید جواب ها را بنویسید و همین ممکن است باعث شود پاسخ های شما ناخوانا شود، پس همه جواب ها را با حروف بزرگ بنویسید.با این تکنیک این نگرانی را هم نخواهید داشت که آیا جواب شما اسم خاص است یا نه ؟ آیا باید با حرف بزرگ شروع کنید یا خیر؟</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-efd51f151aa273914e1183fc26e6b80f.jpg" /></p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">تکنیک های موفقیت در Listening آزمون آیلتس&nbsp;</span></span></span></strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">&nbsp;۱- قبل از آنکه هر بخش برای شما پخش شود ، به شما وقت داده می شود که سوالات را بخوانید. حتما از این زمان استفاده کنید تا خود را با سوالات آشنا کرده و غافلگیر نشوید.&nbsp;<br />\r\n
   ۲- همان طور که دارید به آدیو گوش می دهید، جواب ها را در کتابچه سوالات یادداشت کنید و بعد از اتمام پاسخ های خود را به پاسخ نامه منتقل کنید. برای انتقال پاسخ های خود به پاسخ نامه به شما ۱۰ دقیقه وقت داده می شود. به هنگام پاک نویس کردن پاسخ های خود، حتما به گرامرو دیکته دقت کنید.&nbsp;<br />\r\n
   ۳-اگر بخش هایی از گفت و گو را متوجه نمی شوید، مضطرب نشوید، زیرا یک لحظه غفلت باعث می شود که تمرکز خود را از دست بدهیدو جواب درست را نشنوید. پس سعی کنید که خود را آماده شنیدن کلمات کلیدی کنید.&nbsp;<br />\r\n
   ۴- اگر جواب سوالی را نشنیده اید و متوجه شدید که آدیو دارد در مورد سوال بعدی صحبت می کند، به خودتان سخت نگیرید و بر سوالات بعدی تمرکز کنید.&nbsp;<br />\r\n
   ۵- به تعداد کلماتی که در دستور العمل سوالات آیلتس برای شما ذکر شده است، دقت کنید. برای سوالی که از شما خواسته شده است که بیشتر از یک کلمه ننویسید - Write no MORE than one word- و شما &lsquo;the train&rsquo; به جای &lsquo;train &lsquo; بنویسید، ممتحن این جواب را از شما قبول نخواهد کرد.&nbsp;<br />\r\n
   ۶- آزمون آیلتس شامل نمره منفی نمی شود، پس اگر جواب سوالی صد در صد نمی دانید، ولی می توانید یک حدسی بزنید حتما جواب سوال را خالی نگذارید.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-86097cf27cd032d58193749a354a0691.jpg" /><br />\r\n
   <span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12.0pt">امیدوارم تا این جا همین چند نکته ساده بتواند به شما کمک کند که در آزمون ایلتس و بخش Listening آن نمره خوبی بیاورید.</span></span></span><br />\r\n
   &nbsp;</p>
   """
  "created_at" => "2020-02-10 15:46:50"
  "updated_at" => "2020-02-12 16:34:10"
  "pic1" => null
  "categorie_id" => 5
 ]
 #changes: []
 #casts: []
 #dates: []
 #dateFormat: null
 #appends: []
 #dispatchesEvents: []
 #observables: []
 #relations: []
 #touches: []
 +timestamps: true
 #hidden: []
 #visible: []
 #fillable: []
}