Service {#895
 #guarded: array:3 [
  0 => "id"
  1 => "created_at"
  2 => "updated_at"
 ]
 #connection: "mysql"
 #table: null
 #primaryKey: "id"
 #keyType: "int"
 +incrementing: true
 #with: []
 #withCount: []
 #perPage: 15
 +exists: true
 +wasRecentlyCreated: false
 #attributes: array:9 [
  "id" => 157
  "title" => "مهمترین نکات بخش ریدینگ آزمون آیلتس"
  "slug" => "مهمترین-نکات-بخش-ریدینگ-آزمون-آیلتس"
  "short_text" => "نکات گفته شده علاوه بر اینکه به کسب نمره بالا در آزمون ریدینگ آیلتس کمک می‌کنند، به صورت کلی مهارت های زبان انگلیسی شما را بهبود خواهند بخشید."
  "text" => """
   <p style="text-align:justify">در بخش <a href="/Reading/دوره-های-آموزش-آیلتس"><strong>ریدینگ آزمون آیلتس</strong></a> شما باید به ۴۰ سوال در مدت زمان ۶۰ دقیقه پاسخ دهید. بخش ریدینگ آزمون آیلتس خود شامل سه قسمت است که در آن ها به مرور به میزان سختی سوالات افزوده خواهد شد.<br />\r\n
   شرکت شما در آزمون عمومی (general) یا آکادمیک آیلتس و نمره ای که نیاز دارید، دو پارامتر اصلی تعیین کننده مسیر تمرین های شما جهت به دست آوردن آمادگی مناسب برای بخش ریدینگ آزمون آیلتس هستند.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">این مقاله شامل نکات مهمی است که باعث موفقیت شما در بخش ریدینگ آزمون آیلتس خواهند شد. نکات گفته شده علاوه بر اینکه به کسب نمره بالا در آزمون ریدینگ آیلتس کمک می&zwnj;کنند، به صورت کلی مهارت های زبان انگلیسی شما را بهبود خواهند بخشید. اما پیش از آنکه بخواهیم این نکات را بیان کنیم لازم است با انواع سوالات Reading آزمون آیلتس آشنا شوید.</p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>انواع سوالات Reading آزمون آیلتس</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در زیر چند نمونه از انواع سوالاتی که در بخش ریدینگ آزمون آیلتس مطرح می&zwnj;شوند معرفی شده است:</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;سوالات با پاسخ کوتاه</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-efa537288c3ea55f7ee5515dea01829d.jpg\t" />&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><br />\r\n
   <strong>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;سوالات با پاسخ چند گزینه&zwnj;ای</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-22f19dde75138059663f10d470beb7f0.jpg\t" /></strong>&nbsp;<br />\r\n
   &nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;تکمیل عبارت</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در این نوع سوالات لازم است تا جاهای خالی را با لیستی از کلماتی که به شما داده شده است پر کنید. مانند تصویر زیر:<br />\r\n
   &nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-60f005e002b5457622c3dfaf83684e7c.jpg\t" /></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;تکمیل جملات</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در این نوع سوال جملاتی که جای خالی دارند به شما داده خواهد شد و از شما خواسته می شود جملات را با توجه به متن داده شده کامل کنید.<br />\r\n
   &nbsp;<br />\r\n
   دانستن معادل های کلمات و عبارات به شما در پاسخ به این نوع سوال کمک می کند. لطفا به تصویر زیر دقت کنید:</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-55365803dfd69dd0caa6c6fcf716a774.jpg\t" /><br />\r\n
   &nbsp;<br />\r\n
   <strong>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;مطابقت دادن پایان جملات</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در این نوع سوال لیستی از جملاتی که پایان آنها جای خالی است به شما داده خواهد شد و در کنار این لیست، لیست دیگری که شامل پاسخ های احتمالی است در اختیارتان قرار خواهد گرفت. وظیفه شما این است که لیست پاسخ ها را با جملات ناتمام مطابقت دهید. مانند سوال زیر:<br />\r\n
   &nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-ac9c557f07d359f8f3e6c4e00d3d1e68.jpg\t" /></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;صحیح یا غلط</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در این نوع سوال باید پس از مطالعه متن ریدینگ مشخص کنید کدام یک از عبارات داده شده به شما صحیح یا غلط هستند. همچنین در صورتیکه عبارتی به شما داده شود که در متن به آن اشاره&zwnj;ای نشده است، باید به این نکته اشاره کنید. (Not given)<br />\r\n
   &nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-6f31cebbeda3128eee273450cc6b0661.jpg\t" /></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;برچسب زدن روی شکل</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در این نوع سوال مطابق با متن ریدینگ آیلتس یک دیاگرام به شما نمایش داده خواهد شد و از شما خواسته می شود که هر کدام از قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;مطابقت تیترها</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در این نوع سوالات چند پاراگراف مختلف و بیشتر از تعداد پاراگراف ها چند تیتر به شما داده خواهد شد. وظیفه شما این است که برای هر پاراگراف تیتر مناسب را انتخاب کنید.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>با هم در ادامه این مقاله نکاتی را که به موفقیت شما در بخش ریدینگ آزمون آیلتس کمک خواهند کرد مرور می&zwnj;کنیم.</strong></p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>نکته شماره ۱: مهارت های خود را برای پاسخگویی به همه نوع سوالات Reading IELTS گسترش دهید</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">انواع مختلف سوال در Reading IELTS وجود دارد که شما باید استراتژی مشخصی برای پاسخگویی به هر نوع سوال داشته باشید. پاسخ به برخی از سوالات ترتیب مشخصی دارد و برخی دیگر نه. داشتن استراتژی مشخص برای پاسخ به هر نوع سوال، علاوه بر اینکه باعث می&zwnj;شود شما به پاسخ درست اشاره کنید، به صرفه جویی در زمان هنگام آزمون آیلتس کمک می کند.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>نکته شماره ۲: محتوای ریدینگ آزمون آیلتس را به سرعت مرور کنید</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">شما باید این توانایی را داشته باشید که پیش از این که به صورت مستقیم به سراغ سوالات بروید، محتوای داده شده پیش از سوالات را سریع مرور کنید تا ایده اصلی در متن را بیابید. به غیر از یک نوع سوال از سوالات ریدینگ آزمون آیلتس، سایر سوالات به متنی که پیش از آن&zwnj;ها داده شده است مربوط می&zwnj;شوند. با مرور سریع متن، دید کلی از موضوع و زمینه اصلی پیدا خواهید کرد. این کار نباید بیش از 2 الی 3 دقیقه طول بکشد. پیشنهاد میشود هم زمان با این کار زیر کلمات کلیدی و مهم خط بکشید.<br />\r\n
   از آنجایی که زمان پاسخگویی به سوالات محدود است، در نتیجه شما باید روی سرعت مطالعه خود به خوبی کار کنید تا بتوانید از پس این چالش مهم برآیید. سرعت خواندن شما باید به گونه&zwnj;ای باشد که بتوانید سریع پاسخ&zwnj;ها را پیدا کرده و در جای مناسب قرار دهید. در رابطه با نکات 1 و 2 ذکر این مورد نیز ضروری است که حتما در کنار سرعت، دقت لازم را برای فهم درست موضوع به کار بگیرید.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-bee47a5e84084488b921437e8d732576.jpg\t" /></p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>نکته شماره ۳: سعی نکنید کل متن داده شده را بفهمید</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">تنها وظیفه شما در آزمون ریدینگ آیلتس این است که پاسخ&zwnj;های صحیح را پیدا کرده و در جای خود قرار دهید. بیشتر سوالات به اینگونه است که با درک جملات پاسخ صحیح را خواهید یافت. اگر معنی کلمه&zwnj;ای را نمی&zwnj;دانستید با توجه کردن به جمله&zwnj;ای که این کلمه در آن قرار گرفته و کلمات پیرامون به معنای آن پی خواهید برد، اگر چنین نشد بهتر است بدون استرس به کار خود ادامه دهید.</p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>نکته شماره ۴: بانک واژگان خود را گسترش دهید</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">یکی از اصلی ترین آیتمهای تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت دانشجویان در آزمون آیلتس گستره بانک واژگان آنها است. یادگیری واژگان تنها شامل یادگیری معنی آنها نمی&zwnj;شود، بلکه باید بدانیم که هر واژه را در کجا به کار ببریم و در کجا به کار نبریم. معادل ها و متضادهای یک کلمه چه هستند و اینکه یک کلمه در شرایط گوناگون و در نقش های مختلف چه معانی دارد.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-9ae8405156f8ecd018a42bd8fb7a1d7e.jpg\t" /></p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>نکته شماره ۵: کلمات کلیدی</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">هر سوال شامل کلمات کلیدی است که به شما در یافتن جواب درست و قرار دادن آن در متن کمک می&zwnj;کنند. تمرین مرتب و منظم ریدینگ آیلتس در یافتن سریع کلمات کلیدی در عبارات مفید خواهد بود. برخی از کلمات کلیدی واضح هستند، مانند نام&zwnj;ها، تاریخ&zwnj;ها، شماره&zwnj;ها و اعداد، و مکان&zwnj;ها. برخی دیگر نیز نامحسوس هستند که برای تشخیص آن ها نیاز است پیش از آزمون آیلتس تمرین&zwnj;های ریدینگ را به خوبی انجام داده باشید.</p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>نکته شماره ۶: گرامر</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">پاسخ دادن به سوالاتی که در آن ها از شما خواسته شده است عبارت یا جمله ای را کامل کنید، نیاز به دانستن صحیح و اصولی گرامر دارد. در نتیجه در تمرین های بخش ریدینگ آزمون آیلتس همچنان به گرامر توجه ویژه&zwnj;ای داشته باشد.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-0c15ae891d9602435c993674aebb7a14.jpg\t" /></p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:center"><strong>نکته شماره ۷: مدیریت زمان</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">شما قرار است در 60 دقیقه به 40 سوال که در 3 بخش تنظیم شده&zwnj;اند پاسخ دهید. برای هر قسمت از سوالات 20 دقیقه وقت اختصاص دهید. 16 الی 17 دقیقه برای پاسخگویی و 3 دقیقه نیز برای چک کردن پاسخ&zwnj;ها. برای اینکه در زمان بندی به مشکل نخورید به این نکته دقت کنید که پاسخ برخی از سوالات ساده و برخی دیگر مشکل است. اگر پاسخ به یک سوال زمان زیادی از شما می&zwnj;گیرد بهتر است به سراغ سوالات بعدی رفته و در پایان با آرامش بیشتری به سوالات سخت&zwnj;تر پاسخ دهید.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">امیدواریم که این نکات به شما برای موفقیت در بخش ریدینگ <a href="/دوره-های-آموزشی"><strong>آزمون آیلتس</strong></a> کمک کنند، همچنین شما می توانید در <a href="/دوره-آموزشی/reading-آکادمیک-آزمون-آیلتس"><strong>دوره آموزشی ریدینگ</strong></a> آیلتس ما شرکت نمایید و در یک ما کاملا به انواع سوالات این بخش از آزمون آیلتس آشنا شوید.&nbsp;</p>
   """
  "created_at" => "2020-06-21 16:15:05"
  "updated_at" => "2020-06-21 17:00:31"
  "pic1" => null
  "categorie_id" => 7
 ]
 #original: array:9 [
  "id" => 157
  "title" => "مهمترین نکات بخش ریدینگ آزمون آیلتس"
  "slug" => "مهمترین-نکات-بخش-ریدینگ-آزمون-آیلتس"
  "short_text" => "نکات گفته شده علاوه بر اینکه به کسب نمره بالا در آزمون ریدینگ آیلتس کمک می‌کنند، به صورت کلی مهارت های زبان انگلیسی شما را بهبود خواهند بخشید."
  "text" => """
   <p style="text-align:justify">در بخش <a href="/Reading/دوره-های-آموزش-آیلتس"><strong>ریدینگ آزمون آیلتس</strong></a> شما باید به ۴۰ سوال در مدت زمان ۶۰ دقیقه پاسخ دهید. بخش ریدینگ آزمون آیلتس خود شامل سه قسمت است که در آن ها به مرور به میزان سختی سوالات افزوده خواهد شد.<br />\r\n
   شرکت شما در آزمون عمومی (general) یا آکادمیک آیلتس و نمره ای که نیاز دارید، دو پارامتر اصلی تعیین کننده مسیر تمرین های شما جهت به دست آوردن آمادگی مناسب برای بخش ریدینگ آزمون آیلتس هستند.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">این مقاله شامل نکات مهمی است که باعث موفقیت شما در بخش ریدینگ آزمون آیلتس خواهند شد. نکات گفته شده علاوه بر اینکه به کسب نمره بالا در آزمون ریدینگ آیلتس کمک می&zwnj;کنند، به صورت کلی مهارت های زبان انگلیسی شما را بهبود خواهند بخشید. اما پیش از آنکه بخواهیم این نکات را بیان کنیم لازم است با انواع سوالات Reading آزمون آیلتس آشنا شوید.</p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>انواع سوالات Reading آزمون آیلتس</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در زیر چند نمونه از انواع سوالاتی که در بخش ریدینگ آزمون آیلتس مطرح می&zwnj;شوند معرفی شده است:</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;سوالات با پاسخ کوتاه</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-efa537288c3ea55f7ee5515dea01829d.jpg\t" />&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><br />\r\n
   <strong>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;سوالات با پاسخ چند گزینه&zwnj;ای</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-22f19dde75138059663f10d470beb7f0.jpg\t" /></strong>&nbsp;<br />\r\n
   &nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;تکمیل عبارت</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در این نوع سوالات لازم است تا جاهای خالی را با لیستی از کلماتی که به شما داده شده است پر کنید. مانند تصویر زیر:<br />\r\n
   &nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-60f005e002b5457622c3dfaf83684e7c.jpg\t" /></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;تکمیل جملات</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در این نوع سوال جملاتی که جای خالی دارند به شما داده خواهد شد و از شما خواسته می شود جملات را با توجه به متن داده شده کامل کنید.<br />\r\n
   &nbsp;<br />\r\n
   دانستن معادل های کلمات و عبارات به شما در پاسخ به این نوع سوال کمک می کند. لطفا به تصویر زیر دقت کنید:</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-55365803dfd69dd0caa6c6fcf716a774.jpg\t" /><br />\r\n
   &nbsp;<br />\r\n
   <strong>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;مطابقت دادن پایان جملات</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در این نوع سوال لیستی از جملاتی که پایان آنها جای خالی است به شما داده خواهد شد و در کنار این لیست، لیست دیگری که شامل پاسخ های احتمالی است در اختیارتان قرار خواهد گرفت. وظیفه شما این است که لیست پاسخ ها را با جملات ناتمام مطابقت دهید. مانند سوال زیر:<br />\r\n
   &nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-ac9c557f07d359f8f3e6c4e00d3d1e68.jpg\t" /></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;صحیح یا غلط</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در این نوع سوال باید پس از مطالعه متن ریدینگ مشخص کنید کدام یک از عبارات داده شده به شما صحیح یا غلط هستند. همچنین در صورتیکه عبارتی به شما داده شود که در متن به آن اشاره&zwnj;ای نشده است، باید به این نکته اشاره کنید. (Not given)<br />\r\n
   &nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-6f31cebbeda3128eee273450cc6b0661.jpg\t" /></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;برچسب زدن روی شکل</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در این نوع سوال مطابق با متن ریدینگ آیلتس یک دیاگرام به شما نمایش داده خواهد شد و از شما خواسته می شود که هر کدام از قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;مطابقت تیترها</strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">در این نوع سوالات چند پاراگراف مختلف و بیشتر از تعداد پاراگراف ها چند تیتر به شما داده خواهد شد. وظیفه شما این است که برای هر پاراگراف تیتر مناسب را انتخاب کنید.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><strong>با هم در ادامه این مقاله نکاتی را که به موفقیت شما در بخش ریدینگ آزمون آیلتس کمک خواهند کرد مرور می&zwnj;کنیم.</strong></p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>نکته شماره ۱: مهارت های خود را برای پاسخگویی به همه نوع سوالات Reading IELTS گسترش دهید</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">انواع مختلف سوال در Reading IELTS وجود دارد که شما باید استراتژی مشخصی برای پاسخگویی به هر نوع سوال داشته باشید. پاسخ به برخی از سوالات ترتیب مشخصی دارد و برخی دیگر نه. داشتن استراتژی مشخص برای پاسخ به هر نوع سوال، علاوه بر اینکه باعث می&zwnj;شود شما به پاسخ درست اشاره کنید، به صرفه جویی در زمان هنگام آزمون آیلتس کمک می کند.&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>نکته شماره ۲: محتوای ریدینگ آزمون آیلتس را به سرعت مرور کنید</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">شما باید این توانایی را داشته باشید که پیش از این که به صورت مستقیم به سراغ سوالات بروید، محتوای داده شده پیش از سوالات را سریع مرور کنید تا ایده اصلی در متن را بیابید. به غیر از یک نوع سوال از سوالات ریدینگ آزمون آیلتس، سایر سوالات به متنی که پیش از آن&zwnj;ها داده شده است مربوط می&zwnj;شوند. با مرور سریع متن، دید کلی از موضوع و زمینه اصلی پیدا خواهید کرد. این کار نباید بیش از 2 الی 3 دقیقه طول بکشد. پیشنهاد میشود هم زمان با این کار زیر کلمات کلیدی و مهم خط بکشید.<br />\r\n
   از آنجایی که زمان پاسخگویی به سوالات محدود است، در نتیجه شما باید روی سرعت مطالعه خود به خوبی کار کنید تا بتوانید از پس این چالش مهم برآیید. سرعت خواندن شما باید به گونه&zwnj;ای باشد که بتوانید سریع پاسخ&zwnj;ها را پیدا کرده و در جای مناسب قرار دهید. در رابطه با نکات 1 و 2 ذکر این مورد نیز ضروری است که حتما در کنار سرعت، دقت لازم را برای فهم درست موضوع به کار بگیرید.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-bee47a5e84084488b921437e8d732576.jpg\t" /></p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>نکته شماره ۳: سعی نکنید کل متن داده شده را بفهمید</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">تنها وظیفه شما در آزمون ریدینگ آیلتس این است که پاسخ&zwnj;های صحیح را پیدا کرده و در جای خود قرار دهید. بیشتر سوالات به اینگونه است که با درک جملات پاسخ صحیح را خواهید یافت. اگر معنی کلمه&zwnj;ای را نمی&zwnj;دانستید با توجه کردن به جمله&zwnj;ای که این کلمه در آن قرار گرفته و کلمات پیرامون به معنای آن پی خواهید برد، اگر چنین نشد بهتر است بدون استرس به کار خود ادامه دهید.</p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>نکته شماره ۴: بانک واژگان خود را گسترش دهید</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">یکی از اصلی ترین آیتمهای تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت دانشجویان در آزمون آیلتس گستره بانک واژگان آنها است. یادگیری واژگان تنها شامل یادگیری معنی آنها نمی&zwnj;شود، بلکه باید بدانیم که هر واژه را در کجا به کار ببریم و در کجا به کار نبریم. معادل ها و متضادهای یک کلمه چه هستند و اینکه یک کلمه در شرایط گوناگون و در نقش های مختلف چه معانی دارد.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-9ae8405156f8ecd018a42bd8fb7a1d7e.jpg\t" /></p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>نکته شماره ۵: کلمات کلیدی</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">هر سوال شامل کلمات کلیدی است که به شما در یافتن جواب درست و قرار دادن آن در متن کمک می&zwnj;کنند. تمرین مرتب و منظم ریدینگ آیلتس در یافتن سریع کلمات کلیدی در عبارات مفید خواهد بود. برخی از کلمات کلیدی واضح هستند، مانند نام&zwnj;ها، تاریخ&zwnj;ها، شماره&zwnj;ها و اعداد، و مکان&zwnj;ها. برخی دیگر نیز نامحسوس هستند که برای تشخیص آن ها نیاز است پیش از آزمون آیلتس تمرین&zwnj;های ریدینگ را به خوبی انجام داده باشید.</p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:justify"><strong>نکته شماره ۶: گرامر</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">پاسخ دادن به سوالاتی که در آن ها از شما خواسته شده است عبارت یا جمله ای را کامل کنید، نیاز به دانستن صحیح و اصولی گرامر دارد. در نتیجه در تمرین های بخش ریدینگ آزمون آیلتس همچنان به گرامر توجه ویژه&zwnj;ای داشته باشد.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-0c15ae891d9602435c993674aebb7a14.jpg\t" /></p>\r\n
   \r\n
   <h2 style="text-align:center"><strong>نکته شماره ۷: مدیریت زمان</strong></h2>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">شما قرار است در 60 دقیقه به 40 سوال که در 3 بخش تنظیم شده&zwnj;اند پاسخ دهید. برای هر قسمت از سوالات 20 دقیقه وقت اختصاص دهید. 16 الی 17 دقیقه برای پاسخگویی و 3 دقیقه نیز برای چک کردن پاسخ&zwnj;ها. برای اینکه در زمان بندی به مشکل نخورید به این نکته دقت کنید که پاسخ برخی از سوالات ساده و برخی دیگر مشکل است. اگر پاسخ به یک سوال زمان زیادی از شما می&zwnj;گیرد بهتر است به سراغ سوالات بعدی رفته و در پایان با آرامش بیشتری به سوالات سخت&zwnj;تر پاسخ دهید.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">امیدواریم که این نکات به شما برای موفقیت در بخش ریدینگ <a href="/دوره-های-آموزشی"><strong>آزمون آیلتس</strong></a> کمک کنند، همچنین شما می توانید در <a href="/دوره-آموزشی/reading-آکادمیک-آزمون-آیلتس"><strong>دوره آموزشی ریدینگ</strong></a> آیلتس ما شرکت نمایید و در یک ما کاملا به انواع سوالات این بخش از آزمون آیلتس آشنا شوید.&nbsp;</p>
   """
  "created_at" => "2020-06-21 16:15:05"
  "updated_at" => "2020-06-21 17:00:31"
  "pic1" => null
  "categorie_id" => 7
 ]
 #changes: []
 #casts: []
 #dates: []
 #dateFormat: null
 #appends: []
 #dispatchesEvents: []
 #observables: []
 #relations: []
 #touches: []
 +timestamps: true
 #hidden: []
 #visible: []
 #fillable: []
}